Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Projekt zvýhodněných úvěrů pro podnikatele pokračuje i v roce 2022. Jihočeský kraj již pomohl 170 firmám a 10 obcím

Jihočeský kraj pomáhá malým podnikatelům rozjet, popřípadě udržet nebo zlepšit svůj vlastní business. Už roky úspěšně funguje program zvýhodněných regionálních úvěrů, který kraj realizuje ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a.s. I v roce 2021 byl o tento program obrovský zájem. Jihočeský kraj chce podporovat začínající i zavedené podnikatele, kteří v našem regionu působí a podílí se na jeho prosperitě i nabídce zajímavých pracovních míst. Proto je naší prioritou, aby tento program pomoci pokračoval a měl dostatečnou kapacitu. Minulý rok byl původní úvěrový rámec 43,5 milionu Kč, z důvodu vysokého zájmu jsme ho museli navýšit ještě o dalších pět milionů,“ řekl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Návrh na prodloužení schválila rada kraje a bude následně předložen zastupitelstvu.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a.s. (dříve Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.), trvá nepřetržitě již od roku 2003. „Zásadní je, že peníze pomohou Jihočechům a zůstanou v jižních Čechách. Funguje to tak, že kraj ve spolupráci s bankou poskytne drobným a malým podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování svých projektů. Jedná se o půjčky ve výši půl milionu, popřípadě až 1 milion, na pevný 3% úrok, což jsou v zejména v dnešní době velice zajímavé podmínky. Doba splácení pak činí až 6 let a je možno ji o rok odložit,“ vysvětluje Talíř s tím, že prostředky z tohoto programu mohou využít podnikatelé působící ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, maloobchodě a velkoobchodě, energetice, dopravě a skladování, ubytovacích a stravovacích službách a dalších oblastech. Peníze jsou určeny na pořízení zásob, nákup strojů a zařízení, nákup a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku. 

Extrémní zájem program zaznamenal v minulém roce, kdy se mnozí podnikatelé dostali kvůli pandemii do finančních problémů a půjčovat si na vyšší úrok se zdálo být v nejisté době příliš riskantní. „Od zahájení programu v roce 2003 bylo do konce roku 2021 poskytnuto celkem 180 úvěrů v celkové výši 137 060 727 Kč. Pro malé podnikatele 148 úvěrů v kumulativní výši 110 269 571 Kč, pro začínající podnikatele 22 úvěrů v kumulativní výši 9 991 156 Kč a pro obce 10 úvěrů v kumulativní výši 16 800 000 Kč,“ vypočítává první náměstek Talíř a dodává, že zájemci si nejvíc pochvalují výhody programu. Tedy kromě nízké úrokové sazby a až šestileté doby splácení také absenci jakýchkoli poplatků a neměnné podmínky po celou dobu trvání úvěru. 

Výhody programu využila například i MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová, stomatoložka a jednatelka společnosti DENS caninus, s.r.o., pro svou ordinaci ve Slavonicích. „Žádala jsem o úvěr, protože jsem se rozhodla vybudovat stomatologickou ordinaci na jihu Čech a neměla jsem dostatek financí na přístrojové vybavení," řekla MUDr. Kovář Matejová s tím, že rozhodujícím kritériem výběru byla zvýhodněná úroková sazba. „Úvěry jsem měla dohromady dva. Jeden byl použit na úhradu kompresoru, jeho veškerého příslušenství a mikroskopu. Za částku z druhého úvěru jsem pořídila příslušenství ke křeslům a sterilizátor," dodala Kovář Matejová.

„Současná smlouva s Národní rozvojovou bankou a.s. trvá do 15. července 2022. Plánujeme prodloužení o další rok s tím, že úvěrový rámec bude stejný, jako v minulém roce, tedy 48,5 milionu korun,“ uzavřel náměstek Talíř.