Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Průjezd obcí Číměř je pro řidiče díky kraji od července bezpečnější

Bezpečněji se mohou cítit řidiči při průjezdu obcí Číměř na Jindřichohradecku. Díky kraji, který zde vybudoval novou komunikaci, zde zmizela původní nebezpečná zatáčka na silnici II/128 ze směru od Lásenice. Potvrdil to hejtman Martin Kuba.

Stavba byla zahájena loni ve druhé polovině května s ukončením na konci června letošního roku. Součástí projektu byly i další silniční úpravy v Číměři. „Celá akce si vyžádala celkové náklady 50,7 milionů korun, z toho 36,6 milionů pokryla dotace z EU a zbytek uhradil kraj. Naší podmínkou, coby investora stavby, bylo, že během prací bude tamní provoz omezen jen částečně. Tedy že nedojde k úplné uzavírce,“ zmiňuje hejtman Kuba. Což ostatně potvrdil i Martin Kolář, ředitel oblasti Jindřichův Hradec, závodu Dopravní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební, která byla generální dodavatelem stavby. „Dopravu na provizorní komunikaci sice ztěžoval přesun vytěženého materiálu z jedné části stavby na druhou, ale vše se nakonec bezpečně zvládlo,“ nastínil Kolář.

Součástí vybudování nové komunikace před Číměří pak byla stavba kanalizace pro dešťovou vodu s odvodem do Koštěnického potoka. „Na silnici II/128, procházející obcí, vznikly další bezpečnostní prvky v podobě zklidňujících ostrůvků a rozšířeny byly i jízdní pruhy. Zhotovena byla také nová jednotná kanalizace, překládka inženýrských sítí, doplnění veřejného osvětlení, chodníků a samostatných vjezdů na sousedící pozemky. Další stavební úpravy se dotkly i komunikace II/149 vedoucí do Číměře od obce Bílá, včetně výsadby stromů,“ uzavřel Kolář.

01.07.2022 Bc. David Hocke