Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Rada kraje schválila 11 dotačních titulů v celkovém objemu 122,5 milionu Kč

Jedenáct dotačních titulů o celkovém objemu 122,5 milionu korun schválila Rada Jihočeského kraje ve čtvrtek 28. ledna. Největší balík peněz je vyhrazen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a na podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Konkrétně 50 a 33 milionů. Potvrdil to náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch.

Žadatelé se o ně mohou ucházet od 1. do 12. března

Z rozhodnutí krajských radních je dále vyhrazeno šest milionů korun na rozvoj hospodářsky slabých oblastí, pět milionů na neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, dva miliony na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí, sedm milionů na podporu výstavby a obnovy malých vodních nádrží, dva miliony na podporu rekreační dopravy, sedm milionů na podporu cestovního ruchu, pět milionů na podporu školství, půl milionu na podporu vzdělávání lékařů a pět milionů na podporu činnosti sportovních svazů a České unie sportu.

„Žadatelé se o peníze z uvedených dotačních titulů mohou ucházet v době od 1. do 12. března 2021 do 12 hodin,“ uzavřel Hroch.