Text na řeč

Regionální svazek obcí „Vltava“

Číslo
43
IČO
70662168

Regionální svazek obcí „Vltava“
Spisová značka:                 OLVV-správ. 
Pořadové číslo:                  43/DSOČK/2004
Název:                               Regionální svazek obcí „Vltava“      
IČO:                                   706 62 168
Sídlo:                                 Na Žofíně 191, 382 11  Větřní
Vznik:                                25. 5. 2000
Zánik:    
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:
        
1. obec Bohdalovice
2. obec Brloh
3. město Český Krumlov
4. obec Dolní Třebonín
5. obec Holubov
6. obec Chlumec
7. obec Chvalšiny
8. obec Kájov
9. městys Křemže
10. obec Mirkovice
11. obec Mojné
12. obec Nová Ves
13. obec Přídolí
14. obec Přísečná
15. obec Srnín
16. obec Světlík
17. obec Větřní
18 obec Zlatá Koruna
    
Předmět:    

Koordinuje zájmy svých členů v daných oblastech tak, aby výsledky byly, pokud možno nejvýhodnější pro spádová území členských obcí.
Zajišťuje právní čistotu všech úkonů svých členů v souvislosti s řešením přijatých projektů.
Vystupuje jako právní subjekt ve vztahu k org. st. správy a ostatním právnickým a fyzickým osobám.
Hospodaří s vlastním majetkem pouze v rozsahu nezbytném k plnění úkolů stanovených orgány svazku.


Orgány svazku:
    
valná hromada
představenstvo
dozorčí rada        
    
Představenstvo:    

Představenstvo je statutárním orgánem RSOV, řídí činnost RSOV a jedná jeho jménem. Představenstvo má 5 členů a volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Představenstvo zastupuje RSOV vůči třetím osobám, soudům a jiným orgánům. Jménem představenstva za RSOV je jednáno navenek a podepisováno:

  • celým představenstvem, nebo
  • předsedou a jedním členem představenstva, nebo
  • místopředsedou a jedním členem představenstva, nebo
  • jedním členem představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo
  • dalšími osobami písemně zmocněnými představenstvem

Podepisování za RSOV se děje tak, že výše určené osoby připojí ke svému napsanému jménu a příjmení svůj vlastnoruční podpis, název svazku, případně i otisk razítka.

Předseda:        Milan Štindl, bytem Zlatá Koruna 22, od dosud
                         Petr Laisek, bytem Zahradní 258, Větřní od 25. 5. 2000 do 
     
http://www.obecvetrni.cz/index.php?page=svazek

Příloha – sbírka listin