Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Regionální svazek obcí „Vltava“

Regionální svazek obcí „Vltava“

 • Název: Regionální svazek obcí „Vltava“
 • Spisová značka: OLVV-správ.
 • Pořadové číslo: 43/DSOČK/2004
 • URL: http://www.obecvetrni.cz/index.php?page=svazek
 • IČO: 70862168
 • Sídlo: Na Žofíně 191, 38211 Větřní
 • Vznik: 25.05.2000
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Bohdalovice
 • Brloh
 • Český Krumlov
 • Dolní Třebonín
 • Holubov
 • Chlumec
 • Chvalšiny
 • Kájov
 • Křemže
 • Mirkovice
 • Mojné
 • Nová Ves
 • Přídolí
 • Přísečná
 • Srnín
 • Světlík
 • Větřní
 • Zlatá Koruna

Předmět:

Koordinuje zájmy svých členů v daných oblastech tak, aby výsledky byly, pokud možno nejvýhodnější pro spádová území členských obcí.
Zajišťuje právní čistotu všech úkonů svých členů v souvislosti s řešením přijatých projektů.
Vystupuje jako právní subjekt ve vztahu k org. st. správy a ostatním právnickým a fyzickým osobám.
Hospodaří s vlastním majetkem pouze v rozsahu nezbytném k plnění úkolů stanovených orgány svazku.


Orgány svazku:
dozorčí rada
valná hromada
představenstvo


Vedení popis:

Představenstvo je statutárním orgánem RSOV, řídí činnost RSOV a jedná jeho jménem. Představenstvo má 5 členů a volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Představenstvo zastupuje RSOV vůči třetím osobám, soudům a jiným orgánům. Jménem představenstva za RSOV je jednáno navenek a podepisováno:

 • celým představenstvem, nebo
 • předsedou a jedním členem představenstva, nebo
 • místopředsedou a jedním členem představenstva, nebo
 • jedním členem představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo
 • dalšími osobami písemně zmocněnými představenstvem

Podepisování za RSOV se děje tak, že výše určené osoby připojí ke svému napsanému jménu a příjmení svůj vlastnoruční podpis, název svazku, případně i otisk razítka.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Štindl Milan 12.12.2006 Stále ve funkci Zlatá Koruna 22
Předseda Laisek Petr 25.05.2000 12.12.2006 Zahradní 258


Přílohy: