Text na řeč

Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Číslo
4
IČO
65050541

Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Spisová značka:  OLVV-správ. 5207/2007/lusk
Pořadové číslo:  4/DSOČB/2003
Název:   Sdružení měst a obcí Bukovská voda
IČO:   650 50 541
Sídlo:   Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko
Vznik:   31. 5. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Bečice
 2. obec Bošilec
 3. obec Dírná
 4. obec Dobšice
 5. obec Dolní Bukovsko
 6. obec Doňov
 7. obec Drahotěšice
 8. obec Drahov
 9. obec Dynín
 10. obec Horní Kněžeklady
 11. město Jindřichův Hradec
 12. město Kardašova Řečice
 13. obec Modrá Hůrka
 14. obec Neplachov
 15. obec Pleše
 16. městys Ševětín
 17. město Týn nad Vltavou
 18. obec Újezdec
 19. obec Val
 20. město Veselí nad Lužnicí
 21. obec Višňová
 22. obec Vitín
 23. obec Záhoří
 24. obce Zlukov
 25. obec Žimutice

 

Předmět:

Předmětem činnosti SMO BV je zajištění výroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast SMO BV je vymezena trasou skupinového vodovodu Týn nad Vltavou - Dolní Bukovsko - Pleše v souladu platnými vodoprávními  rozhodnutími plynoucími ze zákona o vodách (nakládání s vodami), včetně vyhlášených pásem hygienické ochrany.
SMO BV může výše uvedené činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci či prostřednictvím jiných subjektů, které jsou k tomu podle zvláštního předpisu oprávněné a mají potřebnou odbornou způsobilost.
 

Orgány svazku: 

 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada
 • ředitel SMO BV

 

Statutární orgán:

Představenstvo je statutárním orgánem SMO BV a jedná jeho jménem. Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva 
Předseda, místopředseda představenstva a ředitel SMO BV jsou zapsáni do rejstříku u Krajského úřadu Jihočeského kraje s oprávněním zavazovat SMO BV. 
Představenstvo uzavírá s ředitelem SMO BV  smlouvu, na jejímž podkladě vykonává ředitel SMO BV veškerou činnost. 
Ředitel SMO BV je oprávněn k platnému uzavírání smluv a závazků v mezích své pravomoci a působnosti stanovené mu představenstvem, v ostatních případech jen po předchozím schválení představenstvem.


Předseda: 

Ing. Bohumil Komínek, Kosmonautů 9, Jindřichův Hradec od 20. 1. 2011

MVDr. Petr Nekut, Benátky 661, 378 21 Kardašova Řečice do 20. 1. 2011


Místopředseda

RNDr. Ladislav Sýkora, Tř. Čs. armády 306, Veselí nad Lužnicí  od 10. 1. 2019

Jiří Eisenvort, Na Brodech 533, Týn nad Vltavou  do 10. 1. 2019

Mgr. Karel Hájek, Na Vinicích 478, 375 01 Týn nad Vltavou do 29. 1. 2015 


Ředitel:  

František Nestával, Budějovická 604, Veselí nad Lužnicí  do září 2017

www.bukovskavoda.cz


 

Příloha - sbírka listin

Stanovy ze dne 1. 1. 2002