Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Sdružení měst a obcí Bukovská voda

 • Název: Sdružení měst a obcí Bukovská voda
 • Spisová značka: OLVV-správ. 5207/2007/lusk
 • Pořadové číslo: 4/DSOČB/2003
 • URL: https://www.bukovskavoda.cz/o-sdruzeni/
 • IČO: 65050541
 • Sídlo: Týnská 292, 37365 Dolní Bukovsko
 • Vznik: 31.05.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Bečice
 • Bošilec
 • Dírná
 • Dobšice
 • Dolní Bukovsko
 • Doňov
 • Drahotěšice
 • Drahov
 • Dynín
 • Horní Kněžeklady
 • Jindřichův Hradec
 • Kardašova Řečice
 • Modrá Hůrka
 • Neplachov
 • Pleše
 • Ševětín
 • Týn nad Vltavou
 • Újezdec
 • Val
 • Veselí nad Lužnicí
 • Višňová
 • Vitín
 • Záhoří
 • Zlukov
 • Žimutice

Předmět:

Předmětem činnosti SMO BV je zajištění výroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast SMO BV je vymezena trasou skupinového vodovodu Týn nad Vltavou - Dolní Bukovsko - Pleše v souladu platnými vodoprávními  rozhodnutími plynoucími ze zákona o vodách (nakládání s vodami), včetně vyhlášených pásem hygienické ochrany.
SMO BV může výše uvedené činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci či prostřednictvím jiných subjektů, které jsou k tomu podle zvláštního předpisu oprávněné a mají potřebnou odbornou způsobilost.


Orgány svazku:
dozorčí rada
valná hromada
představenstvo
ředitel


Vedení popis:

Představenstvo je statutárním orgánem SMO BV a jedná jeho jménem. Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva 
Předseda, místopředseda představenstva a ředitel SMO BV jsou zapsáni do rejstříku u Krajského úřadu Jihočeského kraje s oprávněním zavazovat SMO BV. 
Představenstvo uzavírá s ředitelem SMO BV  smlouvu, na jejímž podkladě vykonává ředitel SMO BV veškerou činnost. 
Ředitel SMO BV je oprávněn k platnému uzavírání smluv a závazků v mezích své pravomoci a působnosti stanovené mu představenstvem, v ostatních případech jen po předchozím schválení představenstvem.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Komínek Bohumil 20.01.2011 Stále ve funkci Kosmonautů 9, Jindřichův Hradec
Aktuální místopředseda Sýkora Ladislav 10.01.2019 Stále ve funkci Tř. Čs. armády 306, Veselí nad Lužnicí
Předseda Nekut Petr 10.01.2019 20.01.2011 Benátky 661, 378 21 Kardašova Řečice
Místopředseda Eisenvort Jiří Není známo 10.01.2019 Na Brodech 533, Týn nad Vltavou
Místopředseda Hájek Karel Není známo 29.01.2015 Na Vinicích 478, 375 01 Týn nad Vltavou
Ředitel Nestával František Není známo 01.09.2017 Budějovická 604, Veselí nad Lužnicí


Přílohy: