Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Sdružení měst a obcí Vltava

Sdružení měst a obcí Vltava

 • Název: Sdružení měst a obcí Vltava
 • Spisová značka: OLVV-správ. 37409/2010/lusk
 • Pořadové číslo: 6/DSOČB/2003
 • URL:
 • IČO: 69092061
 • Sídlo: Chrášťany 79, 37304 Chrášťany
 • Vznik: 27.12.2001
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Bečice
 • Čenkov u Bechyně
 • Dobšice
 • Dolní Bukovsko
 • Dražíč
 • Hartmanice
 • Horní Kněžeklady
 • Hosty
 • Chrášťany
 • Modrá Hůrka
 • Temelín
 • Týn nad Vltavou
 • Všemyslice
 • Žimutice

Předmět:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: 
a) propagace svazku a jeho zájmového území, 
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, 
c) oblasti školství a sociální péče, 
d) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, 
e) oblasti rozvoje kultury, 
f) požární ochrany, 
g) ochrany veřejného pořádku, 
h) ochrany životního prostředí a ochrany ovzduší, 
i) rozvoje cestovního ruchu, 
j) podpory podnikání, 
k) rozvoje služeb v zájmovém území, 
l) zajištění dopravní obslužnosti, 
m) zabezpečování čistoty obcí, 
n) správy veřejné zeleně, 
o) správy veřejného osvětlení, 
p) společných nákupů energií, 
q) společného zajištění telekomunikačních služeb, 
r) administrativní činnosti, zejména zpracování účetnictví obcí, 
s) zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
valná hromada
kontrolní komise
tajemník


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Je zastupován místopředsedou.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Jiříček Miroslav 27.12.2001 Stále ve funkci Koloměřice 28, 375 01 Chrášťany


Přílohy: