Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/4207/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Mařík Josef OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4206/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Trenda Karel OEZI Dokument - 1,63 MB
SDO/OEZI/4205/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Švejda Pavel OEZI Dokument - 2,05 MB
SDO/OEZI/4204/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Hřebejk Ladislav OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/4203/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Kadlecová Marta OEZI Dokument - 1,49 MB
SDO/OEZI/4202/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Princ Zdeněk OEZI Dokument - 1,51 MB
SDO/OEZI/4201/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Ruffingova Ljudmila OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4200/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Vachta Karel OEZI Dokument - 1,74 MB
SDO/OEZI/4199/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Chum Josef OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/4198/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Eibl Pavel OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4197/2020
KUJCP01N79K8
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Červená Martina OEZI Dokument - 1,59 MB
SDO/OEZI/4196/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Dvořák Pavel OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/4195/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Dušková Simona OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4194/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Novotná Jana OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4193/2020
KUJCP01N7LUI
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Němcová Kristýna OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4192/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Perger Jiří OEZI Dokument - 1,32 MB
SDO/OEZI/4191/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Chum Josef OEZI Dokument - 1,62 MB
SDO/OEZI/4190/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Kovář Milan OEZI Dokument - 1,67 MB
SDO/OEZI/4189/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Dorňák Lukáš OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4188/2020
Snížení emisí z lokálního vytápení domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
02.03.2020
Nohejl Roman OEZI Dokument - 1,94 MB
SDO/OEZI/4125/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
09.03.2020
Zavoralová Lucie OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4126/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 30.03.2020
09.03.2020
Sladký Jaroslav OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OSMT/069/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - ZUŠ Vojtěch CB
Smlouva o poskytnutí dotace 27.03.2020
25.03.2020
04064488 Základní umělecká škola Vojtěch OSMT Dokument - 472 KB
SDO/OEZI/4512/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 27.03.2020
09.03.2020
Šafrata Vladislav OEZI Dokument - 1,50 MB
SDO/OEZI/4547/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Kulíšková Anna OEZI Dokument - 1,71 MB
SDO/OEZI/4546/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Caisová Simona OEZI Dokument - 1,68 MB
SDO/OEZI/4545/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Žákovský Jaromír OEZI Dokument - 1,56 MB
SDO/OEZI/4544/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Roztočil Tomáš OEZI Dokument - 1,74 MB
SDO/OEZI/4543/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Šanderová Ladislava OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/4542/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Janáková Veronika OEZI Dokument - 1,60 MB