Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OREG/233/20
POV 2020 - obec Myslkovice - Rekonstrukce stávajícího obecního rozhlasu
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00667048 Obec Myslkovice OREG Dokument - 548 KB
SDO/OREG/234/20
POV 2020 - obec Nadějkov - Oprava fasády Pohostinství U Jandů V Nadějkově-východní a severní strana
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00249891 Obec Nadějkov OREG Dokument - 614 KB
SDO/OREG/247/20
POV 2020 - obec Radimovice u Tábora - Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora - II.etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00667102 Obec Radimovice u Tábora OREG Dokument - 603 KB
SDO/OREG/269/20
POV 2020 - obec Vesce - Místní komunikace v obci Vesce
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00667234 Obec Vesce OREG Dokument - 560 KB
SDO/OREG/133/20
POV 2020 - obec Cerhonice - Stavební úpravy obecní sýpky.
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00511714 Cerhonice OREG Dokument - 556 KB
SDO/OREG/150/20
POV 2020 - obec Křenovice - Oprava nádvoří sběrného místa
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00511781 Obec Křenovice OREG Dokument - 606 KB
SDO/OREG/151/20
POV 2020 - obec Křenovice - Oprava komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00511781 Obec Křenovice OREG Dokument - 568 KB
SDO/OREG/177/20
POV 2020 - obec Tálín - Oprava sálu hospody
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00250163 Obec Tálín OREG Dokument - 615 KB
SDO/OREG/190/20
POV 2020 - obec Zvíkovské Podhradí - Stavba nové kanalizace "řad B" Zvíkovské Podhradí
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00511765 Obec Zvíkovské Podhradí OREG Dokument - 615 KB
SDO/OREG/496/20
POV 2020 - obec Kváskovice - Veřejné osvětlení Kváskovice, 1. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00667625 Obec Kváskovice OREG Dokument - 553 KB
SDO/OREG/372/20
POV 2020 - Obec Žimutice - Oprava fasády ZŠ a MŠ Žimutice
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00245763 Obec Žimutice OREG Dokument - 558 KB
SDA/OREG/611/20
Mojné_SDA/OREG/611/20
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
26.06.2020
00665665 Obec Mojné OREG Dokument - 116 KB
SDO/OREG/371/20
POV 2020 - Obec Žár - Výměna veřejného osvětlení v obci Žár
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581976 Obec Žár OREG Dokument - 570 KB
SDO/OREG/365/20
POV 2020 - Obec Vráto - Oprava místní komunikace 3c v obci Vráto
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581950 Obec Vráto OREG Dokument - 603 KB
SDO/OREG/364/20
POV 2020 - Obec Vrábče - Oprava komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581941 Obec Vrábče OREG Dokument - 577 KB
SDO/OREG/358/20
POV 2020 - Obec Střížov - Zpevněná plocha pro nádoby na tříděný odpad
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581895 Obec Střížov OREG Dokument - 561 KB
SDO/OREG/357/20
POV 2020 - Obec Střížov - Oprava 1.NP OÚ Střížov pro využití prostor ZŠ a MŠ Střížov
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581895 Obec Střížov OREG Dokument - 558 KB
SDO/OREG/353/20
POV 2020 - Obec Roudné - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00245372 Obec Roudné OREG Dokument - 560 KB
SDO/OREG/352/20
POV 2020 - Obec Radošovice - Nákup vybavení do MŠ Radošovice
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581879 Obec Radošovice OREG Dokument - 578 KB
SDO/OREG/349/20
POV 2020 - Obec Planá - Planá - hřbitov - oprava vstupní branky a brány
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581852 Obec Planá OREG Dokument - 547 KB
SDO/OREG/348/20
POV 2020 - Obec Pištín - Úpravy okolí restaurace v Pištíně
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581844 Obec Pištín OREG Dokument - 566 KB
SDO/OREG/347/20
POV 2020 - Obec Pištín - Oprava chodníku v obci Pištín
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581844 Obec Pištín OREG Dokument - 571 KB
SDO/OREG/344/20
POV 2020 - Obec Olešník - Oprava střechy stodoly
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00245291 Obec Olešník OREG Dokument - 548 KB
SDO/OREG/339/20
POV 2020 - Obec Nedabyle - Dokončení výměny oken v budově obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00245224 Obec Nedabyle OREG Dokument - 569 KB
SDO/OREG/338/20
POV 2020 - Obec Nedabyle - Oplocení dětského hřiště
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00245224 Obec Nedabyle OREG Dokument - 576 KB
SDO/OREG/336/20
POV 2020 - Obec Mydlovary - Rekonstrukce veřejného osvětlení
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581780 Obec Mydlovary OREG Dokument - 561 KB
SDO/OREG/335/20
POV 2020 - Obec Mokrý Lom - Pořízení 2 měřičů rychlosti v obci Mokrý Lom
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581771 Obec Mokrý Lom OREG Dokument - 574 KB
SDO/OREG/334/20
POV 2020 - Obec Modrá Hůrka - Oprava požární nádrže v Pořežánkách"
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581763 Obec Modrá Hůrka OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/307/20
POV 2020 - Obec Hartmanice - Oprava místní komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
02.07.2020
00581291 Obec Hartmanice OREG Dokument - 565 KB
SDO/OEZI/6643/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 02.07.2020
29.06.2020
Burda Radek OEZI Dokument - 1,41 MB