Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SD/OREG/669/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Sudoměřice u Bechyně - "Sudoměřická škola obnovy venkova"
Smlouva o poskytnutí dotace 21.10.2011
18.10.2011
00252964 Obec Sudoměřice OREG Dokument - 311 KB
SD/OREG/650/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Mikroregion Blatské obce - "Infocentrum na Blatech"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
14.10.2011
72045221 Blatské obce OREG Dokument - 304 KB
SD/OREG/601/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Rapšach - "Výměna oken v domě čp. 7"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
03.10.2011
00666521 Obec Rapšach OREG Dokument - 310 KB
SD/OREG/643/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Hlupín - "Zhotovení projektové dokumentace - oprava kapličky"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
16.10.2011
00477125 Obec Hlupín OREG Dokument - 311 KB
SD/OREG/625/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Dasný - "Pořízení bezdrátového rozhlasu v obci Dasný"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
10.10.2011
00581224 Obec Dasný OREG Dokument - 310 KB
SD/OREG/673/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - město Mirovice - "Plynofikace Mirovice - Plíškovice, rozvody STL"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
18.10.2011
00249858 Město Mirovice OREG Dokument - 312 KB
SD/OREG/679/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Bílsko - "Rekonstrukce společenského sálu a obecního hostince"
Smlouva o poskytnutí dotace 20.10.2011
18.10.2011
00250970 Bílsko OREG Dokument - 308 KB
SD/OREG/619/2011/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Svazek obcí Lišovsko - "Výstavba dětských hřišť v obcích mikroregionu"
Dodatek smlouvy 20.10.2011
14.10.2011
70883271 Lišovsko _ OREG Dokument - 51,4 KB
SD/OREG/561/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Sdružení měst a obcí Vltava - "Společný projekt mikroregionu - Vltavotýnsko 2011"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
04.10.2011
69092061 Sdružení měst a obcí Vltava OREG Dokument - 316 KB
SDL/OREG/635/11
Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací - Silnice II/154 konec obce Branná - začátek města Třeboň a stavba mostu ev.č. 154-014 a 154-015 úsek č.9
Smlouva dodavatelská 18.10.2011
05.10.2011
45274924 EUROVIA CS OREG Dokument - 1,74 MB
SDL/OREG/421/11
Smlouva o výkonu AD projektanta - rekonstrukce silnice III/1508 a 15015 průtah obcí Rapšach
Smlouva dodavatelská 18.10.2011
05.10.2011
63906601 WAY projekt.s.r.o. OREG Dokument - 264 KB
SD/OREG/482/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Úsilné - "Zřízení prameníku, brouzdaliště a pítka v návesním prostoru obce Úsilné"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
05.10.2011
00581909 Obec Úsilné OREG Dokument - 306 KB
SD/OREg/628/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Vidov - "Sklad nářadí u rybníka Jakub"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
07.10.2011
00581917 Obecní úřad Vidov OREG Dokument - 309 KB
SD/OREG/641/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Bušanovice - "Novostavba objektu úpravny pitné vody"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
11.10.2011
00582999 Bušanovice OREG Dokument - 307 KB
SD/OREG/633/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Chelčice - "Porjektové dokumentace pro stavební řízení - PD ZTV"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
11.10.2011
00251241 Obec Chelčice OREG Dokument - 308 KB
SD/OREG/631/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Babice - "Obnova a zřizování veřejné zeleně"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
12.10.2011
00582964 Obec Babice OREG Dokument - 308 KB
SD/OREG/630/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Svazek obcí Veselsko - "Dovybavení dětských hřišť na Veselsku"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
10.10.2011
71183663 Svazek obcí veselsko OREG Dokument - 307 KB
SD/OREG/624/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Okrouhlá - "Oprava veřejného osvětlení v obci Okrouhlá"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
10.10.2011
00583863 Obec Okrouhlá OREG Dokument - 310 KB
SD/OREG/615/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Jarošov nad Nežárkou - "Oprava místních komunikací"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
10.10.2011
00246859 Obec Jarošov nad Nežárkou OREG Dokument - 310 KB
SD/OREG/554/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Svazek obcí Veselsko - "Poradenská činnost pro svazek obcí Veselsko"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
10.10.2011
71183663 Svazek obcí veselsko OREG Dokument - 304 KB
SD/OREG/629/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Svazek obcí "POD HOROU" - "Opravy a údržba obecních objektů, prostor"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
14.10.2011
70827052 Svazek obcí Pod Horou OREG Dokument - 305 KB
SD/OREG/642/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Doudleby - "Oprava hřbitovní zdi v obci Doudleby"
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
12.10.2011
00244813 Obec Doudleby OREG Dokument - 307 KB
SD/KHEJ/199/11
Darovací smlouva - Adiktologická konference JK
Smlouva o poskytnutí dotace 18.10.2011
29.09.2011
69100641 Občanské sdružení Prevent KHEJ Dokument - 89,1 KB
SD/OREG/646/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Drachkov - "Oprava kapličky v Drachkově"
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
12.10.2011
46684450 Obec Drachkov OREG Dokument - 309 KB
SD/OREG/634/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Chrášťovice - "Oprava oplocení a opěrné zdi u obecního úřadu"
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
13.10.2011
00251267 Obec Chrášťovice OREG Dokument - 312 KB
SD/OREG/632/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Homole - "Výměna dveří a oken na budově OÚ v Homolích"
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
12.10.2011
00244902 Obec Homole OREG Dokument - 315 KB
SD/OREG/617/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Čimelice - "Oprava místní komunikace"
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
03.10.2011
00249599 Obec Čimelice OREG Dokument - 310 KB
SD/KHEJ/197/11
Darovací smlouva - Mezinárodní projekt "Silní bez násilí"
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
03.10.2011
00581585 Základní škola Máj I KHEJ Dokument - 93,1 KB
SD/KHEJ/196/11
Darovací smlouva - 60. výročí zahájení výuky
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
03.10.2011
00513156 Střední odborná škola elektrotechnická KHEJ Dokument - 90,2 KB
SD/KHEJ/195/11
Darovací smlouva - 65. výročí založení první zdravotnické školy v JK
Smlouva o poskytnutí dotace 17.10.2011
03.10.2011
00582239 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická KHEJ Dokument - 92,3 KB