Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SD/OREG/716/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Kovářov - "Víceúčelová investiční"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
03.11.2011
00249777 Obec Kovářov OREG Dokument - 314 KB
SD/OREG/715/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Kovářov - "Varovný systém obyvatelstva, opravy ZŠ, KD, komunikace"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
03.11.2011
00249777 Obec Kovářov OREG Dokument - 316 KB
SD/OREG/732/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Slabčice - "Výstavba kanalizace"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
04.11.2011
00250112 Obec Slabčice OREG Dokument - 306 KB
SD/OREG/736/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Bušanovice - "Oprava lesní cesty Bušanovice"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
07.11.2011
00582999 Bušanovice OREG Dokument - 306 KB
SD/OREG/735/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Bušanovice - "Rekonstrukce kanalizačního sběrače a vodovodního řádu v obci Bušanovice"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
07.11.2011
00582999 Bušanovice OREG Dokument - 309 KB
SD/OREG/692/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Olešnice - "Úroky z úvěru - Vodovod Olešnice, Buková, Lhotka"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
07.11.2011
00245283 Obec Olešnice OREG Dokument - 308 KB
SD/OREG/734/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Osek - "Přístavba sportovní haly Osek"
Smlouva o poskytnutí dotace 09.11.2011
07.11.2011
00251631 Obec Osek OREG Dokument - 307 KB
SDL/OREG/784/2011
Klimatizace secesního sálu budovy KÚ České Budějovice
Smlouva dodavatelská 09.11.2011
19.09.2011
60827980 Stavoklima v. o. s. OREG Dokument - 227 KB
SVB/OHMS/120/11
Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení nového práva odpovídajícího věcnému břemenu
Smlouva o zřízení věcného břemene dod. bez fin. pr 08.11.2011
07.11.2011
12895598 SILVA TRADING spol. s r.o. OHMS Dokument - 335 KB
SVB/OHMS/067/11
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene dod. bez fin. pr 08.11.2011
07.11.2011
75032333 Národní památkový ústav ústřední pracoviště OHMS Dokument - 253 KB
SFV/OEZI/507/10/D 2
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu "Hranice. Česko-německé soužití v oblasti Šumavy (Nové impulzy ...)"
Dodatek smlouvy 08.11.2011
13.10.2011
60075775 Gymnázium OEZI Dokument - 83,9 KB
SD/OEZI/506/10/D 1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku JčK na kofinancování projektu "Hranice. Česko-německé soužití v oblasti Šumavy (Nové impulzy ...)"
Dodatek smlouvy 08.11.2011
13.10.2011
60075775 Gymnázium OEZI Dokument - 79,4 KB
SD/OREG/724/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Krty-Hradec - "Zřízení sítí ZTI v budově OÚ"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00667609 Obec Krty - Hradec OREG Dokument - 211 KB
SD/OREG/713/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Peč - "Výstavba 9 nájemních bytů v obci Peč - úroky z úvěru"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00477320 Obec Peč OREG Dokument - 205 KB
SD/OREG/712/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Budíškovice - "Staební úpravy ZŠ Budíškovice - úroky z úvěru"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00246387 Obec Budíškovice OREG Dokument - 207 KB
SD/OREG/709/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Truskovice - "Oprava MK na p.p.č. 753/1 a p.p.č. 761"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00667889 Obec Truskovice OREG Dokument - 205 KB
SD/OREG/707/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Záhoří - "Nákup budovy pro rozšíření občanské vybavenosti"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00250244 Obec Záhoří OREG Dokument - 209 KB
SD/OREG/700/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Branice - "Dotace úroků z úvěrů - nákup pozemků"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00249564 Branice OREG Dokument - 205 KB
SOD/OREG/330/11
Účetní audit projektu - Přeložka silnic II/156 a II/157 v českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 a 1.2
Smlouva dodavatelská 07.11.2011
02.11.2011
Audit Ortman s.r.o. OREG Dokument - 321 KB
SD/OREG/717/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Slabčice - "Oprava povrchů MK"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00250112 Obec Slabčice OREG Dokument - 311 KB
SD/OREG/708/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Záblatí - "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Záblatí a osadách I. etapa"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
02.11.2011
00250848 Obec Záblatí OREG Dokument - 316 KB
SD/OREG/640/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Hrejkovice - "Oprava KD Pechova Lhota - I. etapa"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
10.10.2011
00249688 Obec Hrejkovice OREG Dokument - 309 KB
SD/OREG/721/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Horosedly - "Plynofikace obce"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00583961 Horosedly OREG Dokument - 308 KB
SD/OREG/701/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Hrazany - "Úrok z úvěru - Rekonstrukce obecní budovy"
Smlouva o poskytnutí dotace 07.11.2011
01.11.2011
00249670 Obec Hrazany OREG Dokument - 312 KB
SD/OREG/711/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - Mikroregion Chelčicko-lhenický - "Dědictví v regionu"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
01.11.2011
71166122 Mikroregion Chelčicko-Lhenický OREG Dokument - 206 KB
SD/OREG/714/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Čimelice - "Plynofikace obce"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
02.11.2011
00249599 Obec Čimelice OREG Dokument - 206 KB
SD/OREG/697/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Boudy - "Stavba vodojemu"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
02.11.2011
00511706 Obec Boudy OREG Dokument - 204 KB
SD/OREG/698/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Boudy - "Plynofikace obce"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
02.11.2011
00511706 Obec Boudy OREG Dokument - 204 KB
SD/OREG/702/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Ostrovec - "Obecní vodovod"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
01.11.2011
00249963 OBEC OSTROVEC OREG Dokument - 206 KB
SD/OREG/703/2011
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v r. 2011 - obec Ražice - "Špejchar - koupě nemovitosti"
Smlouva o poskytnutí dotace 04.11.2011
01.11.2011
00250074 Obec Ražice OREG Dokument - 204 KB