Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OEZI/4510/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Kubeš František OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/4509/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Alexi Petr OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/4508/2020
snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 25.03.2020
09.03.2020
Sobotka Miloš OEZI Dokument - 1,65 MB
SDO/OKPP/008/2020
Dotace v oblasti kultury
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
00245020 Obec Jankov OKPP Dokument - 235 KB
SDO/OSMT/062/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - Wald školy CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
18.03.2020
28068769 Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola OSMT Dokument - 401 KB
SDO/OSMT/089/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - spec MŠaZŠ Kaňka TA
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
28090080 Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb OSMT Dokument - 424 KB
SDO/OSMT/082/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠ MDům CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
13.03.2020
04215508 Mateřská škola MONTESSORI DŮM OSMT Dokument - 386 KB
SDO/OEZI/4655/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Bednářová Marie OEZI Dokument - 1,69 MB
SDO/OSMT/066/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - ZUŠ II CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
12.03.2020
25161008 Druhá soukromá základní umělecká škola OSMT Dokument - 435 KB
SDO/OEZI/4653/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Martan Miloslav OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OSMT/085/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠ Mufík TA
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
12.03.2020
05063094 Montessori mateřská škola Mufík Dětem z. s. OSMT Dokument - 389 KB
SDO/OSMT/078/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - II. MŠ Sluníčko, CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
11.03.2020
25162578 II. soukromá mateřská škola Sluníčko OSMT Dokument - 436 KB
SDO/OEZI/4667/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Křivanec Josef OEZI Dokument - 1,75 MB
SDO/OSMT/088/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - spec ZŠaMŠ Bazalka CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
11.03.2020
28086830 Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální OSMT Dokument - 407 KB
SDO/OSMT/057/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - SŠaJŠ CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
11.03.2020
60646764 Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice OSMT Dokument - 390 KB
SDO/OEZI/4666/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Slatinský Vladimír OEZI Dokument - 1,66 MB
SDO/OSMT/065/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - ZUŠ-I CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
11.03.2020
25162390 První soukromá základní umělecká škola s.r.o. OSMT Dokument - 345 KB
SDO/OSMT/084/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠ Vodňany
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
11.03.2020
60875607 Mateřská škola "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o. OSMT Dokument - 390 KB
SDO/OEZI/4665/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Sivoková Jaroslava OEZI Dokument - 2,03 MB
SDO/OSMT/076/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - ZŠaMŠ lesní CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
22612220 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE OSMT Dokument - 505 KB
SDO/OEZI/4664/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Kuchárová Jaroslava OEZI Dokument - 2,03 MB
SDO/OSMT/086/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠ LVíček CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
04732812 Mateřská škola LVÍČEK OSMT Dokument - 392 KB
SDO/SOMT/063/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - SPV Ledenice
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
26018071 Středisko praktického vyučování truhlářů Ledenice spol. s r.o. OSMT Dokument - 389 KB
SDO/OEZI/4663/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III.
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
16.03.2020
Nachlinger Jiří OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OSMT/071/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - ZUŠ zavadilka CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
28060962 Soukromá základní umělecká škola Zavadilka OSMT Dokument - 400 KB
SDO/OSMT/075/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠaZŠ Bambini CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
28133447 Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o. OSMT Dokument - 377 KB
SDO/OSMT/077/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - MŠ Remízek - lesní
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
10.03.2020
02445620 Lesní mateřská škola Remízek OSMT Dokument - 414 KB
SDO/OSMT/080/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 -MŠ Barborka CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
09.03.2020
01421646 BARBORKA mateřská škola s.r.o. OSMT Dokument - 447 KB
SDO/OSMT/050/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - VOŠ Bvločka CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
09.03.2020
25157795 Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. OSMT Dokument - 458 KB
SDO/OSMT/061/20
Smlouva o zvýšení dotace na 20/21 - SŠips CB
Smlouva o poskytnutí dotace 24.03.2020
06.03.2020
25184181 Střední škola informatiky a právních studií OSMT Dokument - 473 KB