Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OREG/297/20
POV 2020 - Městys Dolní Bukovsko - Stavební úpravy obecního domu Horní Bukovsko
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00244791 Městys Dolní Bukovsko OREG Dokument - 567 KB
SDO/OEZI/861/20
465-01-02/20 Obec Albrechtice, DP Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
20.06.2020
00249521 Obec Albrechtice nad Vltavou OEZI Dokument - 461 KB
SDO/OEZI/868/20
465-01-09/20 Obec Branice, DP Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
19.06.2020
00249564 Obec Branice OEZI Dokument - 445 KB
SDO/OREG/288/20
POV 2020 - Obec Břehov - Pořízení herních prvků na dětské hřiště
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00581208 Obec Břehov OREG Dokument - 566 KB
SDO/OREG/284/20
POV 2020 - Obec Borek - Vybudování/obnova sportovního kurtu v ulici Pod Vodárnou
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00244678 Obec Borek OREG Dokument - 565 KB
SDO/OREG/283/20
POV 2020 - Obec Bečice - Rekonstrukce plochy víceúčelového hřiště
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00581178 Obec Bečice OREG Dokument - 559 KB
SDO/OREG/333/2020
POV 2020 - Obec Mladošovice - Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství obce Mladošovice
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00245216 Obec Mladošovice OREG Dokument - 541 KB
SDO/OREG/331/20
POV
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00245208 Obec Ločenice OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/330/20
POV 2020 - Obec Lipí - Oprava kaple v Kalištích u Lipí
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00245160 Obec Lipí OREG Dokument - 546 KB
SDO/OREG/328/20
POV 2020 - Obec Libín - Oprava místní komunikace ve Spolí
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00245143 Obec Libín OREG Dokument - 580 KB
SDO/OREG/327/20
POV 2020 - Městys Ledenice - Ledenice, Ohrazení - asfaltace místní komunikace
Smlouva o poskytnutí dotace 30.06.2020
29.06.2020
00245135 Městys Ledenice OREG Dokument - 568 KB
SDO/OREG/318/20
POV 2020 - Obec Hvozdec - Komunální traktor na údržbu veřejného prostranství vč. příslušenství
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00581399 Obec Hvozdec OREG Dokument - 569 KB
SDO/OREG/316/20
POV 2020 - Obec Hrdějovice - Výstavba veřejného osvětlení v části obce Hrdějovice
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00244961 Obecní úřad Hrdějovice OREG Dokument - 566 KB
SDO/OREG/312/20
POV 2020 - Obec Horní Stropnice - Oprava kašny v Horní Stropnici
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00244929 Obec Horní Stropnice OREG Dokument - 568 KB
SDO/OREG/305/20
POV 2020 - Obec Dynín - Zateplení budovy Obecního úřad Dynín - II.etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00244864 Obec Dynín OREG Dokument - 561 KB
SDO/OREG/304/20
POV 2020 - Obec Dubné - Ošetření krovu budovy obecního úřadu Dubné 60 proti dřevokaznému hmyzu
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00244856 Obec Dubné OREG Dokument - 568 KB
SDO/OREG/303/20
POV 2020 - Obec Dubné - Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00244856 Obec Dubné OREG Dokument - 574 KB
SDO/OREG/614/20
POV 2020 - Obec Horní Dvořiště - "Výstavba hygienického zařízení pro Mateřskou školku" - stavební úpravy v části objektu školy č.p. 52 na pozemku parc. č. 59/1 v k.ú. Český Heršlák
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00245887 Obec Horní Dvořiště OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/612/20
POV 2020 - Městys Hořice na Šumavě - Zakoupení sypače komunikací (rozmetadlo na sůl)
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00245909 Městys Hořice na Šumavě OREG Dokument - 533 KB
SDO/OREG/087/20
POV 2020 - obec Bujanov- Výměna střešní krytiny včetně okapových svodů na budově čp. 36 v Bujanově
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00245810 Obecní úřad Bujanov OREG Dokument - 467 KB
SDO/OREG/085/20
POV 2020 - Obec Černá v Pošumaví- Oprava povrchu místní komunikace parcelní číslo 247/100
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00245828 Obecní úřad Černá v Pošumaví OREG Dokument - 522 KB
SDO/OREG/082/20
POV 2020 - obec Srnín - Rekonstrukce přepadu a požeráku u usazovacích rybníků.
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00475777 Obec Srnín OREG Dokument - 535 KB
SDO/OREG/081/20
POV 2020 - Obec Srnín - Výměna svítidel veřejného osvětlení v Srníně
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00475777 Obec Srnín OREG Dokument - 536 KB
SDO/OREG/080/20
POV 2020 - Obec Rožmitál na Šumavě - Odvodnění bytového domu Rožmitál na Šumavě čp 11
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00246123 Obec Rožmitál na Šumavě OREG Dokument - 582 KB
SDO/OREG/077/20
POV 2020 - Obec Věžovatá Pláně - Veřejné osvětlení v obci Věžovatá Pláně - II. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00665649 Obec Věžovatá Pláně OREG Dokument - 520 KB
SDO/OREG/076/20
POV 2020 - obec Holubov - Zázemí pro multifunkční hřiště Holubov, Holubov p.č. 109
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00245879 Obec Holubov OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/070/20
POV 2020 - Obec Střítež - Osvětlení víceúčelového hřiště Kaplice-nádraží
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00583774 Obec Střítež OREG Dokument - 690 KB
SDO/OREG/127/20
POV 2020 - městys Bernartice - oprava místní komunikace a chodníku K Posvátnému
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249530 Městys Bernartice OREG Dokument - 585 KB
SDO/OREG/131/20
POV 2020 - obec Boudy - Rekonstrukce společenského sálu v č. p. 21 Boudy
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00511706 Obec Boudy OREG Dokument - 589 KB
SDO/OREG/135/20
POV 2020 - obec Čížová - Oprava domu Čížová 26,včetně přípojky dešťové kanalizace a veřejných ploch objektu
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249602 Obec Čížová OREG Dokument - 605 KB