Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OREG/137/20
POV 2020 - obec Dolní Novosedly - Nákup techniky k údržbě veřejného prostranství
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00512036 Obec Dolní Novosedly OREG Dokument - 562 KB
SDO/OREG/138/20
POV 2020 - obec Drhovle - Oprava provozního objektu obce v Drhovli č.p.52
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249645 Obec Drhovle OREG Dokument - 603 KB
SDO/OEZI/103/20
NKP 20
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
26.06.2020
Bauerová Libuše OEZI Dokument - 595 KB
SDO/OEZI/69/20
ZN 20
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
25.06.2020
00249777 Obec Kovářov OEZI Dokument - 405 KB
SDO/OREG/140/20
POV 2020 - obec Horosedly - Vybavení dětského hřiště
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00583961 Obec Horosedly OREG Dokument - 592 KB
SDO/OREG/141/20
POV 2020 - obec Horosedly - Oprava místních komunikací
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00583961 Obec Horosedly OREG Dokument - 563 KB
SDO/OREG/142/20
POV 2020 - obec Hrazany - Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249670 Obec Hrazany OREG Dokument - 582 KB
SDO/OREG/143/20
POV 2020 - obec Hrejkovice - Oprava veřejného osvětlení v Pechové Lhotě
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249688 Obec Hrejkovice OREG Dokument - 596 KB
SDO/OREG/144/20
POV 2020 - obec Chyšky - Rekonstrukce obecního bytu
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249718 Obec Chyšky OREG Dokument - 628 KB
SDO/OREG/145/20
POV 2020 - obec Kestřany - Oprava,výměna a rozšíření veřejného osvětlení v Kestřanech podél silnice III.třídy a Brložského potoka
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249742 Obec Kestřany OREG Dokument - 612 KB
SDO/OREG/152/20
POV 2020 - obec Kučeř - Voda a kanalizace pro budovu č.p. 82
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249807 Obec Kučeř OREG Dokument - 579 KB
SDO/OREG/180/20
POV 2020 - obec Veselíčko - Oprava střechy na bývalé školní jídelně a střechy na sportovních kabinách ve Veselíčku.
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00476463 Obec Veselíčko OREG Dokument - 593 KB
SDO/OREG/169/20
POV 2020 - obec Přeštěnice - Vybudování nové kanalizace na parcele č. 1201/3 v k.ú. Přeštěnice
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00250040 Obec Přeštěnice OREG Dokument - 569 KB
SDO/OREG/167/20
POV 2020 - obec Přeborov - Rozšíření a oprava veřejného osvětlení v obci Přeborov
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00583987 Obec Přeborov OREG Dokument - 558 KB
SDO/OREG/164/20
POV 2020 - obec Podolí I - Oprava budovy kulturního domu Podolí I - II. etapa - výměna střešní krytiny
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00250007 Obec Podolí I OREG Dokument - 615 KB
SDO/OREG/162/20
POV 2020 - obec Oslov - Oslov- výměna vodovodního řadu Sv. Anna
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249955 Obec Oslov OREG Dokument - 603 KB
SDO/OREG/159/20
POV 2020 - obec Olešná - Oprava místních komunikací
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00511986 Obec Olešná OREG Dokument - 562 KB
SDO/OREG/158/20
POV 2020 - obec Nerestce - Oprava komunikace v Dolních Nerestcích II. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00511731 Obec Nerestce OREG Dokument - 570 KB
SDO/OREG/157/20
POV 2020 - obec Myslín - Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00583979 Obec Myslín OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/156/20
POV 2020 - obec Mišovice - Oprava chodníků na hřitově v místní části Pohoří
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00511722 Obec Mišovice OREG Dokument - 585 KB
SDO/OREG/154/20
POV 2020 - obec Lety - Oprava budovy č. 23 Šerkov
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249823 Obec Lety OREG Dokument - 602 KB
SDO/OREG/153/20
POV 2020 - obec Květov - Oprava knihovny v obci Květov
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00511480 Obec Květov OREG Dokument - 569 KB
SDO/OEZI/436/20
434-01-003/20 - obec Homole - smlouva o poskytnutí dotace - DP VHI, 2020
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
25.06.2020
00244902 Obec Homole OEZI Dokument - 234 KB
SDO/OREG/146/20
POV 2020 - obec Kluky - Oprava střechy Kluky č.p. 141 a č.p 17
Smlouva o poskytnutí dotace 29.06.2020
29.06.2020
00249751 Obec Kluky OREG Dokument - 589 KB
SDO/OEZI/1372/20
DP komunikace 2020, 459-01-014/20 Záhoří
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
11.06.2020
00250244 Obec Záhoří OEZI Dokument - 423 KB
SDO/OEZI/766/20
DP Podpora kultury 2020, 428-01-023/20 Kubova Huť
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
10.06.2020
00583057 Obec Kubova Huť OEZI Dokument - 539 KB
SDO/OEZI/1377/20
DP komunikace 2020, 459-01-019/20 Žimutice
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
11.06.2020
00245763 Obec Žimutice OEZI Dokument - 433 KB
SDO/OEZI/1374/20
DP komunikace 2020, 459-01-016/20 Buk
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
11.06.2020
00582981 Obec Buk OEZI Dokument - 463 KB
SDO/OEZI/1371/20
DP komunikace 2020, 459-01-013/20 Horní Planá
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
11.06.2020
00245895 Město Horní Planá OEZI Dokument - 437 KB
SDO/OEZI/1369/20
DP komunikace 2020, 459-01-011/20 Přídolí
Smlouva o poskytnutí dotace 26.06.2020
11.06.2020
00246093 Městys Přídolí OEZI Dokument - 430 KB