Text na řeč

Snahy o energetické využití odpadu jsou logickým krokem k jeho ekologické likvidaci

Energetické využití komunálního odpadu bylo hlavním tématem konference, která se konala ve středu na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Přestože zatím nebyl oficiálně schválen zákaz skládkování, ke kterému by mělo dojít v roce 2024, bude nutné tento problém řešit včas. Komunální odpad v kraji musí být likvidován účelně a hlavně ekologicky. Snahy o jeho energetické využití jsou proto logickým krokem. 

Zadali jsme tzv. studii proveditelnosti, abychom zjistili, kolik odpadu nám po vytřídění a recyklaci zbývá,“ uvedl náměstek hejtmanky pro životní prostředí Pavel Hroch, podle něhož je nevyužité množství komunálního odpadu dostatečné k vybudování zařízení na jeho energetické využití (tzv. ZEVO). „Nevyužitelného odpadu zbývá více jak 160 tisíc tun, tudíž se vyplatí jej přeměnit na elektrickou energii,“ upřesnil Hroch s tím, že kraj bude výstavbu zařízení na energetické využití odpadu iniciovat. „Majiteli odpadu jsou obce, proto jsme je chtěli o možnostech jeho ekologické likvidace na dnešním jednání informovat,“ dodal Hroch.  

„Připravujeme analýzu, která by měla řešit energetické využívání odpadu na lokální úrovni, ale rádi si poslechneme, jak se bude tento problém řešit centrálně,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík s tím, že město Tábor spolupracuje s velmi progresivní firmou, která vyvíjí projekt lokálního ZEVa. To by bylo schopno problematiku využívání odpadu na Táborsku vyřešit.   

Plán odpadového hospodářství kraje jako hlavní strategický dokument kraje platný pro roky 2016 až 2025 je k případnému nahlédnutí k dispozici zde.

Galerie