Text na řeč

Soběslavská pahorkatina

Číslo
64
IČO
4619307

Soběslavská pahorkatina


Spisová značka:  OLVV-správ. 89418/2015/lusk
Pořadové číslo:  64/DSOTA/2015
Název:   Soběslavská pahorkatina
IČO:   046 19 307
Sídlo:   Sedlečko u Soběslavě č. p. 48, 392 01 Soběslav
Vznik:   7. 12. 2015
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. obec Budislav
2. obec Chotěmice
3. obec Krtov
4. obec Mezná 
5. obec Přehořov
6. obec Psárov
7. obec Sedlečko u Soběslavě
8. obec Tučapy

Předmět: 

Cílem DSO je snaha o rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.


Orgány svazku: 

valná hromada
výkonná rada
předseda
místopředseda
                                        
Předseda svazku: 

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny valné hromadě, může předseda provést jen po jejím předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou neplatné. Předseda svazku se podepisuje jménem svazku, svým podpisem zavazuje svazek vůči třetím osobám. V případě smluv a závazků přesahující volební období orgánů svazku musí být k uzavření takové smlouvy, nebo vzniku takového závazku souhlas výkonné rady.
 Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, v této době jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou v působnosti předsedy svazku.

Předseda:  

Vlastimil Bočánek, bytem Sedlečko u Soběslavě 44 od 1. 12. 2015  dosud
 
Místopředseda:

Pavel Novák, bytem Dvorce 52    od 1. 12. 2015  dosud


Příloha – sbírka listin

Zakladatelská smlouva ze dne 4. 12. 2015

Stanovy ze dne 4. 12. 2015