Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Soběslavská pahorkatina

Soběslavská pahorkatina

 • Název: Soběslavská pahorkatina
 • Spisová značka: OLVV-správ. 89418/2015/lusk
 • Pořadové číslo: 64/DSOTA/2015
 • URL:
 • IČO: 4619307
 • Sídlo: Sedlečko u Soběslavě č. p. 48, 39201 Soběslav
 • Vznik: 07.12.2015
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Budislav
 • Chotěmice
 • Krtov
 • Mezná
 • Přehořov
 • Psárov
 • Sedlečko u Soběslavě
 • Tučapy

Předmět:

Cílem DSO je snaha o rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
valná hromada
výkonná rada


Vedení popis:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny valné hromadě, může předseda provést jen po jejím předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou neplatné. Předseda svazku se podepisuje jménem svazku, svým podpisem zavazuje svazek vůči třetím osobám. V případě smluv a závazků přesahující volební období orgánů svazku musí být k uzavření takové smlouvy, nebo vzniku takového závazku souhlas výkonné rady.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, v této době jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou v působnosti předsedy svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Bočánek Vlastimil 01.12.2015 Stále ve funkci Sedlečko u Soběslavě 44
Aktuální místopředseda Novák Pavel 01.12.2015 Stále ve funkci Dvorce 52


Přílohy: