Text na řeč

Soběslavsko

Číslo
52
IČO
71204156

Soběslavsko


Spisová značka:  OLVV-správ. 6383/2004/lusk
Pořadové číslo:  52/DSOTA/2004
Název:   Soběslavsko
IČO:   712 04 156
Sídlo:   Náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav
Vznik:   10. 2. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Město Soběslav
2. Obec Dráchov
3. obec Hlavatce
4. obec Klenovice
5. obec Komárov
6. obec Mezná
7. obec Myslkovice
8 obec Přehořov
9. obec Roudná
10. obec Sedlečko u Soběslavě
11. obec Skalice
12. obec Vlastiboř
13. obec Vesce

Předmět činnosti:
1) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec
2) Příprava projektů, podávání žádostí o granty a dotace a realizace projektů
3) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány st. správy, podnikateli, neziskovými org. Správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí
5) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku
6) Svazek ochraňuje a prosazuje všechny společné zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje.

Orgány svazku: 

valná hromada
předseda svazku obcí
místopředsedové
rada
revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny valné hromadě svazku, popřípadě radě svazku může předseda svazku provést jen po jejich předchozím schválení těmito orgán, jinak jsou od počátku neplatné. Předseda svazku se podepisuje jménem svazku; svým podpisem zavazuje svazek vůči třetím osobám.
Místopředseda svazku zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Předseda:  

Ing. Jindřich Bláha, bytem Okružní 53, Soběslav od 10. 2. 2004  dosud


Místopředseda:  

Eva Kropáčková, bytem Roudná   od?  dosud
Pavel Němejc, bytem Roudná od 10. 2. 2004 do?

www.dsosobeslavsko.cz
    


Příloha – sbírka listin                                                                                

Stanovy ze dne 21. 1. 2004

Zakladatelská smlouva ze dne 21. 1. 2004

Stanovy ze dne 12. 2. 2018