Text na řeč

Společenství obcí Čertovo břemeno

Číslo
58
IČO
70133549

Společenství obcí Čertovo břemeno

Spisová značka:  OLVV-správ. 160/2011/lusk
Pořadové číslo:  58/DSOTA/2011
Název:   Společenství obcí Čertovo břemeno
IČO:   701 33 549
Sídlo:   Borotín 57, 391 35 Borotín
Vznik:   29. 9. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

  1. obec Balkova Lhota
  2. městys Borotín
  3. obec Červený Újezdec
  4. obec Heřmaničky
  5. obec Ješetice
  6. obec Jistebnice
  7. obec Mezno
  8. obec Nadějkov
  9. obec Radkov
10. město Sedlec-Prčice
11. obec Střezimíř

Předmět činnosti: 

Maximální využívání všech pozitivních faktorů k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji, s ohledem na zachování kulturního a přírodního dědictví zájmového území Společenství.
Za tímto účelem bude Společenství zejména:
Koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty
Hledat různé zdroje fin. prostředků, které by sloužily rozvoji mikroregionu
Vyhledávat regionální publikace, všestranně propagovat mikroregion a jeho potenciál v ČR i zahraničí
Podporovat rozvoj přiměřeného cestovního ruchu
Zprostředkovávat poradenské služby jednotlivým členským obcím se zaměřením na obnovu venkova a regionální rozvoj
Podporovat rozvoj občanské společnosti a všechny legitimní formy účasti obyvatelstva na řešení problémů věcí veřejných.


Orgány svazku:

valná hromada
předseda
místopředseda
kontrolní komise
 
Předseda svazku: 

Jednání se správními orgány a třetími osobami ve věcech, které souvisejí s činností Společenství, vede za společenství jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Společenství, případně společenstvím pověřený zástupce některé z členských obcí.

Předseda:  

Ing. Antonín Brož, bytem Borotín 9  od 31. 12. 2000  dosud
Ant. Podzimek, Komenského 249, Sedlec-Prčice  od 29. 09. 1999 do 31. 12. 2000


Místopředseda: 

Miroslava Jeřábková, bytem Chotětice 4, Sedlec-Prčice od 14. 12. 2008  dosud
RNDr. Marie Kovalová, Nišetice 52    od 25. 11. 2002 do 14. 12. 2008
Ing. Vojtěch Hlaváček, Chotětice 8, Heřmaničky  od 31. 12. 2000 do 25. 11. 2002   

http://www.certovo-bremeno.cz/

 


Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 14. 12. 2010

Dodatek č. 5 ze dne 14. 12. 2010

Dodatek č. 4 ze dne 25. 6. 2007

Dodatek č. 3 ze dne 7. 6. 2004

Stanovy ze dne 9. 7. 2001