Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Starostka Borových Lad převzala od náměstka Hrocha ocenění v soutěži Vesnice ERDV 2020

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) uspořádal již druhý ročník soutěže „Vesnice ERDV 2020". Jihočeský zástupce, obec Borová Lada, byla oceněna za komplexní opatření k zamezení odchodu mladých lidí z oblasti nacházející se v národním parku. Náměstek hejtmana pro jihočeský venkov a přeshraniční spolupráci Pavel Hroch dnes navštívil starostku Borových Lad Janu Hrazánkovou, aby jí ocenění osobně předal.

Přijel jsem paní starostce nejen pogratulovat, ale hlavně poděkovat za její práci. V  čele obce stojí už od roku 2006 a nemá to vůbec jednoduché, protože 48 % jejího katastrálního území spadá do NP Šumava. Svým programem se jí daří zamezit odchodu mladých lidí, a to pro Borová Lada znamená budoucnost. Lidé jsou pro ni rodinou, a to je to nejkrásnější,“ řekl při předání ocenění náměstek Hroch.

Starostka Hrazánková poděkovala slovy: „Vážím si toho, že jsme byli vybráni, abychom reprezentovali Jihočeský kraj. Už jenom to je velká pocta. A co se týče ocenění, tak to není jenom ocenění moje, ale patří celému zastupitelstvu. Je to mnoho let společné práce, protože program pro místní lidi vznikl už v roce 2008. Teď budeme začínat druhou etapu, do které se zapojí zase další rodiny a doufám, že to obci přinese nové, trvale žijící a spokojené obyvatele.“

Vesnice ERDV 2020

Cílem soutěže „Vesnice ERDV 2020" je představení úspěšných příkladů z praxe v oblasti celkového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti společenského života a mezigeneračního soužití nebo v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro obyvatele. Příklady jsou velmi různorodé. Od opatření k zatraktivnění centra vesnice, opatření k zabránění vyprázdnění budov, aktivit pro soužití mezi generacemi, inovativní nabídky v oblasti mobility, po strategie bezpečnosti na dopravních komunikacích, opatření k osvětlení veřejných prostorů a další. Také digitalizace může především ve venkovských regionech zlepšit či usnadnit nabídku obce v oblasti samosprávy, zajištění nabídky potravin a služeb, ve zdravotnictví, v pečovatelských službách, ve vzdělávání či v mobilitě. Soutěž je reakcí na situaci v menších obcích, které čelí současným problémům, jako je např. odliv obyvatel a stárnutí občanů.

Každý partnerský region nominoval do soutěže jednu obec do tří tisíc obyvatel. Hodnotila se originalita (inovativnost aktivit v lokálním, národním a evropském měřítku), míra zapojení občanů (od pasivního informování obyvatel obce, přes konzultace, spolupráci s obyvateli až po spolurozhodování a převzetí vlastní odpovědnosti za aktivity v obci), udržitelný rozvoj (zhodnocení aktivit z pohledu všech tří pilířů udržitelnosti - environmentální, ekonomický a sociální) a využití digitálních technologií a opatření ke zlepšení digitální infrastruktury. 

Na slavnostním vyhlášení vítěze dne 27. 04. 2021, které vzhledem ke koronavirové situaci proběhlo online prostřednictvím živého vysílání, byly prezentovány úspěšné příklady obcí a osobně v krátkém rozhovoru byli představeni starostka a starostové. Záznam akce ke zhlédnutí zde.

Vítězem se stala dolnorakouská obec Groβschönau, která se zaměřuje na životní prostředí, změnu klimatu a elektromobilitu a udržitelnost.

Hornorakouská obec Kollerschlag získala čestné uznání pro sportovní obec s inovativním start-upem a velmi pokročilou digitalizací (Topothékou).

Obec Třeštice z kraje Vysočina získala ocenění za malou obec s dlouhou tradicí, službami pro mladé lidi a dobrou spoluprací s podnikateli.

Jihočeská obec Borová Lada byla oceněna za komplexní opatření k zamezení odchodu mladých lidí z oblasti nacházející se v národním parku.

Obci Pačejov z Plzeňského kraje bylo uděleno čestné uznání za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými aktivitami a s nejstaršími automobilovými závody.

Obec Fuchsmühl z Horní Falce převzala ocenění za silný komunitní a asociační systém s tržnicí s hlavním zaměřením na ochranu životního prostředí.

Čestné uznání za pěstování chmele, aktivní spolkový život a digitalizací dat pro oblastní správu putovalo do obce Kirchdorf v Dolní Bavorsku.

Tato aktivita je spolufinancována z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika  
 

Galerie
Štítky