Text na řeč

Střední škola obchodní v Českých Budějovicích otevřela nové učebny a laboratoře

V létě roku 2019 byla zahájena další etapa modernizace Střední školy obchodní. Díky významnému investičnímu příspěvku od zřizovatele školy -  Jihočeského kraje, byly vybudovány v hlavní budově školy v Husově ulici nové kabinety, šest učeben pro teoretické vyučování, z toho dvě kmenové učebny, jedna učebna pro výuku jazyků, jedna učebna pro výuku přírodovědných předmětů a dvě nadstandardně vybavené laboratoře pro výuku žáků oboru Farmaceutická technologie. Nová výdejna obědů přispívá ke kvalitnímu zázemí.  

Dne 7. února 2020, se za přítomnosti náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka, při příležitosti Dne otevřených dveří, uskutečnilo slavnostní předání nových prostor do užívání. Prostory si se zájmem prohlédli přítomní ředitelé škol, zástupci dodavatelských firem, další hosté a návštěvníci školy. 

Hosté měli možnosti navštívit nově vybudované učebny, které jsou vybaveny interaktivními - dotykovými panely. Ty kromě klasického psaní nabízejí mnoho rozšiřujících funkcí, například i vlastní přístup do internetové sítě, lze je tak využít i bez použití počítače.
Zvláště pro výuku cizích jazyků vznikla učebna, která podporuje nácvik komunikačních dovedností, cílí na skupinovou práci žáků a na staniční učení. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách sdílí jeden pracovní stůl, usazeni jsou naproti sobě a mohou tak komunikovat přímo z očí do očí. Každý žák má k dispozici tablet, na který mu učitel zasílá úlohy, žáci vytvářejí myšlenkové a pojmové mapy, soutěží mezi sebou za pomoci různých aplikací.

Dvě špičkové laboratoře s nejnovějšími bezpečnostními prvky vznikly pro výuku žáků oboru Aplikovaná chemie – Farmaceutická technologie. První z laboratoří je určena pro výuku základní chemie, nácvik laboratorních technik a analytickou chemii. Druhá laboratoř je určena žákům vyšších ročníků. Ti se zde budou učit instrumentální metody využívané v chemické praxi, aplikovanou analytickou chemii a analýzu léčiv.

Po celou dobu existence školy procházejí budovy školy neustálou modernizací, kterou vítají nejen pedagogové, ale pozitivně hodnotí i žáci školy. 

Budova školy na Husově ulici se stala v dubnu loňského roku majetkem Jihočeského kraje. Tento krok umožnil škole získat od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 16 mil Kč, který na rekonstrukci a modernizaci prostor budovy plně využila.  Účelné využití získaných finančních prostředků zásadním způsobem přispělo ke zkvalitnění výuky žáků.

Střední škola obchodní se zařadila k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. „Technické vybavení, úzká vazba praktické a teoretické výuky na požadavky trhu práce přispívají k rozvoji dovedností žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů,“ říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková.


 

Galerie