Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Studenti budějovické obchodní akademie vyhráli v celostátní soutěži Navrhni projekt

První místo a celkové vítězství si odnesli čtyři žáci Obchodní akademie České Budějovice, Husova 1 z 10. ročníku soutěže Navrhni projekt. Jejich Komunitní zahrada s venkovní učebnou byla hodnocena jako vůbec nejlepší z osmi vítězných projektů v rámci celé České republiky. Celkem se do soutěže v tomto ročníku přihlásilo 78 projektů. Celostátní finále proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj.

„Jsem potěšena, že naši žáci pod vedením Stanislavy Velcové takto úspěšně reprezentovali naši školu, České Budějovice i Jihočeský kraj,“ ocenila úspěch studentů ředitelka školy Lenka Kubátová a ke gratulaci se připojil také náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma jako zástupce zřizovatele školy, kterým je právě Jihočeský kraj.

„Opět se potvrdilo, že jihočeské školství má vynikající úroveň. Všem oceněným studentům, tedy Jaroslavě Kaiferová, Lence Troškové, Haně Tušlové a Janovi Hrdličkovi ze srdce gratuluji, stejně tak jako jejich pedagogickému vedení, paní Stanislavě Velcové. Jako výtvarník oceňuji kreativní přístup, kteří všichni studenti při práci na projektu prokázali,“ pogratuloval vítězům náměstek Klíma. 
 
Soutěž Navrhni projekt je otevřena studentům všech středních škol po celé republice. Až čtyřčlenné týmy ve spolupráci s učitelem v ní mají za úkol vytvořit fiktivní projektovou žádost, kterou by bylo možné podpořit z prostředků fondů EU. Pokud jejich projekt postoupí, dostanou šanci představit jej odborný porotcům. Úspěch soutěže a kvalitu zpracovaných návrhů dokazuje i fakt, že některé se již podařilo uskutečnit. Mezi realizované projekty z předchozích ročníků patří například Aktivní park pro seniory ve Stříbře, mobilní aplikace Interaktivní Šumava pro každého nebo přeshraniční projekt Dětská univerzita Trojzemí. 
 
Kompletní výsledky soutěže jsou k dispozici zde
 
 
 

 
 

27.04.2022 Bc. David Hocke