Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

 • Název: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
 • Spisová značka: OLVV-správ. 8621/2005/lusk
 • Pořadové číslo: 5/DSOČB/2003
 • URL: https://www.pomalsi.cz/
 • IČO: 62536443
 • Sídlo: Nám. J. Gurreho č. 2, 37324 Římov
 • Vznik: 04.02.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Besednice
 • Borovnice
 • Bujanov
 • Doubravice
 • Doudleby
 • Heřmaň
 • Kaplice
 • Komařice
 • Ločenice
 • Mokrý Lom
 • Nedabyle
 • Netřebice
 • Nová Ves
 • Omlenice
 • Plav
 • Rožmitál na Šumavě
 • Římov
 • Soběnov
 • Střítež
 • Střížov
 • Svatý Jan nad Malší
 • Velešín
 • Vidov

Předmět:

Předmětem činnosti svazku v oblastech upravených v § 50 zák. č. 128/2000 b., o obcích je:

 • Rozvíjení kontaktů v rámci mezisvazkové, meziobecní a přeshraniční spolupráce a spolupráce s Místními akčními skupinami.
 • Zajišťovat úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu vč. podpory cykloturistiky.
 • Zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
 • Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.
 • Vytváření motivujícího prostřední pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel, občanských spolků a sdružení formou jejich konkrétního zapojování do systému turistické a obchodní nabídky.
 • Zajišťovat vícezdrojové financování společných i individuálních záměrů, poskytovat členům svazku aktuální informace o nových programech.
 • Zajišťovat pro obce svazku koordinační, propagační a ediční činnost, pořádání kulturních akcí, odborných školení a seminářů, spolupráci s odbornými a zájmovými institucemi, asociacemi, svazy, sdruženími a podniky.
 • Zajištění výstavby, dostavby a provozování turistické infrastruktury.

Orgány svazku:
shromáždění starostů
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
sekretář


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a zastupuje svazek navenek jeho jménem. Podepisuje listiny svazku tak, že k názvu svazku nebo k otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího a jeho vlastnoruční podpis.
Místopředseda: Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Prokeš Marek 15.11.2018 Stále ve funkci Nová Ves 87, České Budějovice
Aktuální místopředseda Šedivý Tomáš 24.02.2015 Stále ve funkci Vidov 34, 370 04 Č. Budějovice
Předseda Slinták Miroslav 24.02.2015 15.11.2018 Římov 17, 374 01 Č. Budějovice


Přílohy: