Text na řeč

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Číslo
5
IČO
62536443

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Spisová značka:  OLVV-správ. 8621/2005/lusk
Pořadové číslo:  5/DSOČB/2003
Název:   Svazek měst a obcí regionu Pomalší
IČO:   625 36 443
Sídlo:   Nám. J. Gurreho č. 2, 373 24 Římov
Vznik:   4. 2. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. městys Besednice
 2. obec Borovnice
 3. obec Bujanov
 4. obec Doubravice
 5. obec Doudleby
 6. obec Heřmaň
 7. město Kaplice
 8. obec Komařice
 9. obec Ločenice
 10. obec Mokrý Lom
 11. obec Nedabyle
 12. obec Netřebice
 13. obec Nová Ves u Českých Budějovic
 14. obec Omlenice
 15. obec Plav
 16. obec Roudné
 17. obec Římov
 18. obec Soběnov
 19. obec Střítež
 20. obec Střížov
 21. obec Svatý Jan nad Malší
 22. město Velešín
 23. obec Vidov

Předmět: Předmětem činnosti svazku v oblastech upravených v § 50 zák. č. 128/2000 b., o obcích je:

 • Rozvíjení kontaktů v rámci mezisvazkové, meziobecní a přeshraniční spolupráce a spolupráce s Místními akčními skupinami.
 • Zajišťovat úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu vč. podpory cykloturistiky.
 • Zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
 • Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.
 • Vytváření motivujícího prostřední pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel, občanských spolků a sdružení formou jejich konkrétního zapojování do systému turistické a obchodní nabídky.
 • Zajišťovat vícezdrojové financování společných i individuálních záměrů, poskytovat členům svazku aktuální informace o nových programech.
 • Zajišťovat pro obce svazku koordinační, propagační a ediční činnost, pořádání kulturních akcí, odborných školení a seminářů, spolupráci s odbornými a zájmovými institucemi, asociacemi, svazy, sdruženími a podniky.
 • Zajištění výstavby, dostavby a provozování turistické infrastruktury.


Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku
místopředseda svazku
rada 
sekretář


Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a zastupuje svazek navenek jeho jménem. Podepisuje listiny svazku tak, že k názvu svazku nebo k otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího a jeho vlastnoruční podpis.
Místopředseda: Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy svazku.


Předseda: 

Marek Prokeš, bytem Nová Ves 87, České Budějovice      od 15. 11. 2018 dosud
Ing. Miroslav Slinták, Římov 17, 374 01 Č. Budějovice           od 24. 2. 2015 do 15. 11. 2018

Místopředseda: 

Ing. Tomáš Šedivý, Vidov 34, 370 04 Č. Budějovice  od 24. 2. 2015 dosud

V předchozím období byli 3 jednatelé: Mgr. Josef Klíma, Ing. Miroslav Slinták, Ing. Tomáš Šedivý.

 

www.pomalsi.cz

 

Příloha - sbírka listin

Stanovy ze dne 5. 3. 2019

Stanovy ze dne 24. 2. 2015

Dodatek ke stanovám č. 1 z roku 2003

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku měst a obcí regionu ?Pomalší? ze dne 4. 9. 2001

Stanovy ze dne 25. 5. 1999