Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Blatenska

Svazek obcí Blatenska

 • Název: Svazek obcí Blatenska
 • Spisová značka: OLVV-správ. 29304/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 15/DSOST/2003
 • URL: https://www.blatensko.eu/
 • IČO: 68538189
 • Sídlo: Spálená 727, 38801 Blatná
 • Vznik: 18.08.1998
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Blatná
 • Bělčice
 • Bezdědovice
 • Bratronice
 • Březí
 • Buzice
 • Čečelovice
 • Doubravice
 • Hajany
 • Hlupín
 • Hornosín
 • Chlum
 • Chobot
 • Kadov
 • Kocelovice
 • Lažánky
 • Lažany
 • Lnáře
 • Lom
 • Mačkov
 • Mečichov
 • Myštice
 • Předmíř
 • Radomyšl
 • Sedlice
 • Škvořetice
 • Tchořovice
 • Třebohostice
 • Uzenice
 • Uzeničky
 • Velká Turná
 • Záboří

Předmět:

1. Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem každou účastnickou obec.
2. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4. Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku obcí jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí.
5. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku.
6. Svazek je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7. Řízení a koordinace sociálního a ekonomického rozvoje celého regionu Blatenska včetně hospodářské činnosti.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
valná hromada
kontrolor


Vedení popis:

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda nebo oba společně. Předseda a místopředseda se na písemných úkonech podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy jedná jménem svazku jiný člen Rady, pověřený Radou.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Vohryzková Dana 04.03.2015 Stále ve funkci Hajany 67
Aktuální místopředseda Malečková Kateřina 04.03.2015 Stále ve funkci Blatná
Aktuální místopředseda Tomanová Vladimíra 04.03.2015 Stále ve funkci Kadov 9
Předseda Tomanová Vladimíra 21.02.2007 04.03.2015 Kadov 9
Místopředseda Navrátil Bohuslav 12.02.2013 04.03.2015 Blatná
Místopředseda Hospergr Josef 21.02.2007 12.02.2013 Blatná


Přílohy: