Text na řeč

Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Číslo
33
IČO
70907366

Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Spisová značka:  OLVV-správ. 2054/2016/lusk
Pořadové číslo:  33/DSOJH/2003
Název:   Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr
IČO:   709 07 366
Sídlo:   Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
Vznik:   12. 10. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Městys Chlum u Třeboně
2. Obec Staňkov
3. Obec Hamr

Předmět: 

1) výkon pravomocí a povinností obcí, které jsou jeho členy, a jež vyplývají z § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění při zajištění odvádění a čištění odpadních vod v zájmovém území
2) svazek při své činnosti úzce spolupracuje s orgány státní správy působící v oblasti ochrany životního  prostředí a hygieny a dalšími institucemi a subjekty, které se podílí na řešení úkolů, které s činností Svazku souvisejí.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Předseda
 
Předseda svazku:

 Jménem svazku jedná a vůči třetím osobám zastupuje Svazek jeho předseda. Podepisovat za svazek mohou předseda Svazku popř. členové Valné hromady, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů opravňujících k hlasování na Valné hromadě.

Předseda:  

Petr Kolezsar, bytem Vinohrady 462, 378 04 Chlum u Třeboně od r. 2014 dosud
 Jiří Hájek, Chlum u Třeboně od 27. 12. 2006 do 2014

 

Příloha - sbírka listin    

Stanovy ze dne 8. 12. 2015

Stanovy ze dne 27. 7. 1999

Zakladatelská smlouva 27. 7. 1999