Text na řeč

Svazek obcí divoká voda Loučovice

Číslo
63
IČO
3993493

Svazek obcí divoká voda Loučovice

Spisová značka:          OLVV-správ. 28528/2015/lusk
Pořadové číslo:           63/DSOČK/2015
Název:                        Svazek obcí divoká voda Loučovice
IČO:                            039 93 493
Sídlo:                          Loučovice 51, 382 76  Loučovice
Vznik:                         15. 4. 2015
Zánik:    
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:    

1. obec Loučovice
2. obec Lipno nad Vltavou
            
Předmět:    

  1. Účelem založení Svazku je zajištění podmínek pro využití úseku řeky Vltavy pod vodní nádrží Lipno k provozování organizované rekreační a sportovní plavby jako rozšíření turistické nabídky lipenské oblasti.
  2. Předmět činnosti Svazku je zaměřen prioritně na společné aktivity v těchto oblastech:

a) zajištění podmínek pro organizované splouvání Vltavy pod vodním dílem Lipno I zejména v úseku od vývaru přehrady Lipno Iřkm 329,43 po Hydrostatický jez Kimlíček pod Loučovicemi řkm 325,419 (dále jen Splouvání)

b) rozvoj infrastruktury potřebné provozování Splouvání

c) vytvoření a prosazování legislativního a smluvního rámce Splouvání

d) společná propagace takto vytvořené turistické aktivity

Orgány svazku:    

Valná hromada
Správní rada 
Předseda správní rady
Dozorčí rada
Předseda správní rady: 
Předseda správní rady zastupuje svazek navenek. Za svazek jedná předseda správní rady samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda svazku.

Předseda:        
Ing. Jan Kubík, Loučovice 300                       od 15. 4. 2015     dosud  

Místopředseda:    
Ing. Zdeněk Zídek, Lipno nad Vltavou 125    od 15. 4. 2015     dosud          

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 1. 4. 2015
Smlouva o vytvoření DSO ze dne 1. 4. 2015