Text na řeč

Svazek obcí Dolního Pootaví

Číslo
11
IČO
70919771

Svazek obcí Dolního Pootaví


Spisová značka:  OLVV-správ. 10406/2008/lusk
Pořadové číslo:  11/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Dolního Pootaví
IČO:   709 19 771
Sídlo:   Cehnice 76, 387 52 Cehnice
Vznik:   14. 5. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:  

1. obec Cehnice
2. obec Čejetice
3. obec Jinín
4. obec Kuřimany
5. obec Kváskovice
6. obec Milejovice
7. obec Miloňovice
8. obec Nebřehovice
9. obec Osek
10. obec Paračov
11. obec Přešťovice
12. obec Radějovice
13. obec Rovná
14. obec Řepice
15. obec Skály
16. obec Slaník
17. město Strakonice
18. obec Štěkeň
19. obec Třešovice

 

Předmět: 
1) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obč. iniciativami a jinými subjekty
3) Koordinace postupu při územním plánování.
4) Uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku svazku obcí.
5) Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.
6) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
7) Svazek je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty samostatně nebo společně s dalšími.

Orgány svazku: 

valná hromada
rada svazku 
předseda a místopředseda
revizor
 
Předseda svazku: Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda. Osoby oprávněné podepisovat se za svazek se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve svazku obcí.

Předseda:  

Helena Sosnová, bytem Cehnice 170  od 23. 3. 2007 dosud
Miloslav Kinkor     od 22. 7. 2003 do 23. 3. 2007
Václav Nový     do 22. 7. 2003


Místopředseda: 

Ivana Zelenková, bytem Čejetice 130 od 27. 4. 2015 dosud

Ing. Martin Vysoký, bytem Řepice  od 23. 3. 2007 do 27. 4. 2015
Helena Sosnová, bytem Cehnice 170  od 22. 7. 2003 do 23. 3. 2007
 

www.pootavi.cz

 

Příloha ? sbírka listin

 

 Dodatek stanov č. 4 ze dne 3. 12. 2018

 Dodatek stanov č. 3 ze dne 26. 2. 2018

 Dodatek stanov č. 2 ze dne 19. 10. 2015

 Dodatek stanov č. 1 ze dne 18. 12. 2014

 Stanovy ze dne 12. 4. 2001

 Zakladatelská smlouva ze dne 12. 4. 2001