Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Dolního Pootaví

Svazek obcí Dolního Pootaví

 • Název: Svazek obcí Dolního Pootaví
 • Spisová značka: OLVV-správ. 10406/2008/lusk
 • Pořadové číslo: 11/DSOST/2003
 • URL: https://www.pootavi.cz
 • IČO: 70919771
 • Sídlo: Cehnice 76, 38752 Cehnice
 • Vznik: 14.05.2001
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Cehnice
 • Čejetice
 • Jinín
 • Kuřimany
 • Kváskovice
 • Milejovice
 • Miloňovice
 • Nebřehovice
 • Osek
 • Paračov
 • Přešťovice
 • Radějovice
 • Rovná
 • Řepice
 • Skály
 • Slaník
 • Strakonice
 • Štěkeň
 • Třešovice

Předmět:

1) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obč. iniciativami a jinými subjekty
3) Koordinace postupu při územním plánování.
4) Uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku svazku obcí.
5) Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.
6) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
7) Svazek je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty samostatně nebo společně s dalšími.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
valná hromada
revizor


Vedení popis:

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda. Osoby oprávněné podepisovat se za svazek se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve svazku obcí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Sosnová Helena 23.03.2007 Stále ve funkci Cehnice 170
Aktuální místopředseda Zelenková Ivana 27.04.2015 Stále ve funkci Čejetice 130
Předseda Kinkor Miloslav 22.07.2003 23.03.2007
Předseda Nový Václav Není známo 22.07.2003
Místopředseda Vysoký Martin 23.03.2007 27.04.2015 Řepice
Místopředseda Sosnová Helena 22.07.2003 23.03.2007 Cehnice 170


Přílohy: