Text na řeč

Svazek obcí Lišovsko

Číslo
7
IČO
70883271

Svazek obcí Lišovsko


Spisová značka:  OLVV-správ. 5662/2013/lusk
Pořadové číslo:  7/DSOČB/2003
Název:   Svazek obcí Lišovsko
IČO:   708 83 271
Sídlo:   tř. 5. května č. 139, 373 72 Lišov
Vznik:   31. 12. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

  1. obec Hvozdec
  2. obec Libín
  3. město Lišov
  4. obec Štěpánovice
  5. obec Zvíkov
  6. obec Jivno

Předmět: 

Předmětem činnosti svazku obcí je:
a)  1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území
b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku
dva místopředsedové svazku
administrativní pracovník
revizní skupina

Předseda svazku

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek. 

Předseda:  

Josef Šafář, Budějovická 87, Zvíkov od 16. 1. 2018  dosud
Jindřich Vaňata, Hvozdec 2, Lišov 
Václav Ludvík, Spolí 40

 

Příloha ? sbírka listin 

 Dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2018

 Dodatek č. 2 ze dne 16. 1. 2018

 Stanovy ze dne 12. 10. 2011

 Dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě ze dne 15. 12. 2001

 Zakladatelská smlouva ze dne 1. 11. 2000

 Stanovy ze dne 1. 11. 2000