Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Lišovsko

Svazek obcí Lišovsko

 • Název: Svazek obcí Lišovsko
 • Spisová značka: OLVV-správ. 5662/2013/lusk
 • Pořadové číslo: 7/DSOČB/2003
 • URL:
 • IČO: 70883271
 • Sídlo: tř. 5. května č. 139, 37372 Lišov
 • Vznik: 31.12.2001
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Hvozdec
 • Libín
 • Lišov
 • Štěpánovice
 • Zvíkov
 • Jivno

Předmět:

Předmětem činnosti svazku obcí je:
a)  1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území
b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku:
shromáždění starostů
předseda svazku
administrativní pracovník
revizní skupina
2 místopředsedové


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek. 


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Šafář Josef 16.01.2018 Stále ve funkci Budějovická 87, Zvíkov
Předseda Vaňata Jindřich Hvozdec 2, Lišov
Předseda Ludvík Václav Spolí 40


Přílohy: