Text na řeč

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Číslo
55
IČO
71223495

Svazek obcí mikroregionu Táborsko


Spisová značka:  OLVV-správ. 19692/2004/lusk
Pořadové číslo:  55/DSOTA/2004
Název:   Svazek obcí mikroregionu Táborsko
IČO:   712 23 495
Sídlo:   Kosova 2894, 390 02 Tábor
Vznik:   16. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Dražice
2. obec Drhovice
3. město Chýnov
4. obec Meziříčí 
5. obec Nasavrky
6. obec Nová ves u Chýnova
7. obec Opařany
8. město Planá nad Lužnicí
9. obec Radenín
10. obec Radimovice u Želče
11. město Sezimovo Ústí
12. obec Svrabov
13. město Tábor
14. obec Turovec
15. obec Vlčeves


Předmět:
a) předkládat orgánům kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí,
b) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v Evropské unii,
c) zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty (programy) rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů,
d) koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě,
e) zajišťovat spolupráci s regionálními a národními orgány a institucemi,
f) spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,
g) podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných (zakládaných) obcemi,
h) podporovat cestovní ruch včetně prezentace mikroregionu na veletrzích,
i) propagovat a podporovat podnikání v mikroregionu,
j) realizovat další činnosti uvedené v § 50 odst. 1 obecního zřízení, v platném znění.

Hospodářskou činností Svazku je pronájem movitého majetku a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Orgány svazku

valná hromada
předsednictvo
kontrolní komise
 
Předseda svazku: 

Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem. Skládá se z 9 členů volených valnou hromadou na dobu 4 let.  Vykonává zaměstnavatelská práva, do jeho působnosti náleží mimo jiné – zřizuje k zabezpečení činnosti svazku kancelář. Podepisování za svazek a tím jej zavazovat, se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda rady regionu nebo její místopředseda a člen rady regionu.   Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.

Předseda:  

Jana Hnojnová, bytem Radimovice u Želče 49           od 3. 12. 2019 dosud
Jaroslav Kraus, bytem Radenín 121                               od 22. 3. 2013 do 3. 12. 2019
Ing. Jiří Fišer, bytem Žižkovo nám. 18 Tábor                  do 17. 12. 2010 do 22. 3. 2013
Ing. Hana Randová, Bezručova 9, Tábor                        od 19. 12. 2006 do 17. 12. 2010


Místopředseda:  

Miloslav Pejša, DiS., bytem Drhovice 60                     od 3. 12. 2019 dosud
Jana Hnojnová, bytem Radimovice u Želče                    od 22. 3. 2013 do 3. 12. 2019
Jiří Šimánek, bytem Planá nad Lužnicí                           od 19. 12. 2006 do 22. 3. 2013

http://www.mikroregiontaborsko.cz/   


 

Příloha – sbírka listin   

Stanovy ze dne 3. 12. 2019

Stanovy ze dne 6. 4. 2017

Stanovy ze dne 30. 10. 2009

Stanovy ze dne 23. 2. 2007

Stanovy ze dne 18. 12. 2006

Stanovy ze dne 9. 7. 2004

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 10. 2004

Dodatek č. 2 k ze dne 9. 7. 2004

Zakládající smlouva – nedatováno