Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

 • Název: Svazek obcí mikroregionu Táborsko
 • Spisová značka: OLVV-správ. 19692/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 55/DSOTA/2004
 • URL: https://www.mikroregiontaborsko.cz/uvod/
 • IČO: 71223495
 • Sídlo: Radimovice u Želče 40, 39002 Tábor
 • Vznik: 16.07.2004
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Dražice
 • Drhovice
 • Chýnov
 • Meziříčí
 • Nasavrky
 • Nová Ves u Chýnova
 • Opařany
 • Horní Planá
 • Radenín
 • Radimovice u želče
 • Sezimovo Ústí
 • Svrabov
 • Tábor
 • Turovec
 • Vlčeves

Předmět:

a) předkládat orgánům kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí,
b) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v Evropské unii,
c) zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty (programy) rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů,
d) koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě,
e) zajišťovat spolupráci s regionálními a národními orgány a institucemi,
f) spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,
g) podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných (zakládaných) obcemi,
h) podporovat cestovní ruch včetně prezentace mikroregionu na veletrzích,
i) propagovat a podporovat podnikání v mikroregionu,
j) realizovat další činnosti uvedené v § 50 odst. 1 obecního zřízení, v platném znění.

Hospodářskou činností Svazku je pronájem movitého majetku a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.


Orgány svazku:
valná hromada
kontrolní komise
předsednictvo svazku


Vedení popis:

Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem. Skládá se z 9 členů volených valnou hromadou na dobu 4 let.  Vykonává zaměstnavatelská práva, do jeho působnosti náleží mimo jiné – zřizuje k zabezpečení činnosti svazku kancelář. Podepisování za svazek a tím jej zavazovat, se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda rady regionu nebo její místopředseda a člen rady regionu.   Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Hnojnová Jana 03.12.2019 Stále ve funkci Radimovice u Želče 49
Aktuální místopředseda Jaroš Ondřej 07.12.2021 Stále ve funkci Chýnov
Předseda Kraus Jaroslav 22.03.2013 03.12.2019 Radenín 121
Předseda Fišer Jiří 17.12.2010 22.03.2013 Žižkovo nám. 18 Tábor
Předseda Randová Hana 19.12.2006 17.12.2010 Bezručova 9, Tábor
Místopředseda Pejša Miloslav 03.12.2019 07.12.2021 Drhovice 60
Místopředseda Hnojnová Jana 22.03.2013 03.12.2019 Radimovice u Želče 49
Místopředseda Šimánek Jiří 19.12.2006 22.03.2013 Planá nad Lužnicí


Přílohy: