Text na řeč

Svazek obcí Milevska

Číslo
18
IČO
65986580

Svazek obcí Milevska


Spisová značka:  OLVV-správ. 29858/2007/lusk
Pořadové číslo:  18/DSOPI/2003
Název:   Svazek obcí Milevska
IČO:   659 86 580
Sídlo:   Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko
Vznik:   8. 4. 1997
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Bernartice
2. obec Borovany
3. obec Božetice
4. obec Branice
5. obec Hrazany
6. obec Hrejkovice
7. obec Chyšky
8. obec Jetětice
9. obec Jickovice
10. obec Kovářov
11. obec Křižanov
12. obec Kučeř
13. obec Květov
14. město Milevsko
15. obec Okrouhlá
16. obec Osek
17. obec Přeborov
18. obec Přeštěnice
19. obec Sepekov
20. obec Stehlovice
21. obec Veselíčko
22. obec Vlksice
23. obec Zbelítov
24. obec Zběšičky
25. obec Zhoř

Předmět: ekonomický a sociální rozvoj regionu:
1) Podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
2) Školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
3) Podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu
4) Ochrana životního prostředí
a) Sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů
b) Ochrana zdrojů pitné vody
c) Čistota ovzduší a jeho ozdravění
5) Péče o krajinu
6) Doprava a dopravní obslužnost
7) Technická infrastruktura regionu
a) Zásobování pitnou vodou
b) Čištění odpadních vod
c) Elektrifikační síť
d) Plynofikace
e) Telekomunikační síť
8) Bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu

Orgány svazku: 

Valná hromada
Představenstvo
Předseda, který vystupuje a jedná jménem svazku
Místopředseda
Kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda případně místopředseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Předseda:  

Markéta Honzíková, bytem Zbelítov 62  od 11. 12. 2014 dosud
Hana Kašparová, bytem Hrejkovice 91, 398 59 od 18. 12. 2012 do 11. 12. 2014
Pavel Souhrada, Bernartice   do 20. 12. 2010 do 18. 12. 2012
Pavel Hroch, Kovářov    od 25. 6. 2010 do 20. 12. 2010

Místopředseda: 

Ing. Ivan Radosta, Karlova 634, Milevsko         od 6. 12. 2018 dosud
Mgr. Martin Třeštík, Milevsko                                od 20. 12. 2010 do 6. 12. 2018


 

Příloha - sbírka listin

Dodatek č. 1 ke Stanovám ze dne 8. 2. 2011

Stanovy ze dne 7. 12. 2001

Zakladatelská smlouva ze dne 10. 12. 2001

Statut ze dne 7. 12. 2001

Dodatek č. 3 ke Stanovám ze dne 6. 12. 2018