Text na řeč

Svazek obcí Naše voda

Číslo
62
IČO
3127923

Svazek obcí Naše voda


Spisová značka:  OLVV-správ37955/2014/lusk
Pořadové číslo:  62/DSOJH/2014
Název:   Svazek obcí Naše voda
IČO:   031 27 923
Sídlo:   Pleše 85, 373 65 Kardašova Řečice
Vznik:   20. 6. 2014
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

  1. Obec Dírná
  2. Obec Doňov
  3. Obec Pleše
  4. Obec Újezdec
  5. Obec Višňová
  6. Obec Záhoří

Předmět: 

Předmětem činnosti SO NV je zajištění dodávky pitné vody a její výroby, včetně údržby a výstavby vodohospodářských zařízení, ostatní odborné činnosti spojené s uvedeným účelem a předmětem činnosti, pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast svazku je vymezena sítí vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví obcí a svazku a nachází se na katastrálním území jednotlivých členů sdružení včetně jejich místních částí.
SO NV může výše uvedené činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci či prostřednictvím jiných subjektů, které jsou k tomu podle zvláštního předpisu oprávněné a mají potřebnou odbornou způsobilost.

Orgány svazku: Představenstvo
 
Představenstvo: 

Představenstvo je statutárním orgánem SO NV  a jedná jeho jménem a za něj pak předseda představenstva, případně místopředseda, či pověřený člen představenstva.

Předseda představenstva:

Jaroslav Marsa Pleše č. 86, 378 21 Kardašova Řečice od 20. 6. 2014 dosud


Místopředseda představenstva:

Luboš Jirsa, bytem Doňov 4, 378 21 Kar. Řečice od 20. 6. 2014 dosud

 


Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 1. 6. 2014

Zakladatelská smlouva ze dne 17. 6. 2014