Text na řeč

Svazek obcí Peklov

Číslo
12
IČO
70939560

Svazek obcí Peklov


Spisová značka:  OLVV-správ. 1258/2005/lusk
Pořadové číslo:  12/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Peklov
IČO:   709 39 560
Sídlo:   Nihošovice 72, 387 01 Volyně
Vznik:   1. 11. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:  

1. obec Nihošovice
2. obec Němětice

Předmět:  

1) zabezpečování plynofikace obcí
2) společné zabezpečování zásobování vodou
3) společný přístup při plánování akcí, jejichž předmětem je ekologie a zlepšení venkovského rázu obcí a okolní krajiny
4) společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podniky a podnikateli neziskovými organizacemi správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.

Orgány svazku: 

rada svazku 
předseda a místopředseda
revizor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku. 
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem svazku v souladu s právními předpisy.

Předseda:  

Lukáš Václav, bytem Nihošovice 69, 387 01 Volyně od 1. 11. 2001 dosud
 
Místopředseda:

Jan Vávra, bytem Němětice 34, 387 01 Volyně  od 1. 11. 2001 dosud
 
 
Příloha ? sbírka listin 

 Stanovy ze dne 21. 12. 2006

 Stanovy ze dne 27. 3. 2005

 Stanovy ze dne 31. 10. 2001

 Zakládací smlouva ze dne 31. 10. 2001