Text na řeč

Svazek obcí regionu Písecko

Číslo
54
IČO
71213996

Svazek obcí regionu Písecko

Spisová značka:  OLVV-správ. 12202/2004/lusk
Pořadové číslo:  54/DSOPI/2004
Název:   Svazek obcí regionu Písecko
IČO:   712 13 996
Sídlo:   Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Vznik:   20. 4. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Albrechtice nad Vltavou
2. obec Bernartice
3. obec Borovany
4. obec Božetice 
5. obec Branice
6. obec Boudy 
7. obec Cerhonice
8. obec Čimelice
9. obec Čížová
10. obec Dobev
11. obec Dolní Novosedly
12. obec Drhovle
13. obec Heřmaň
14. obec Horosedly
15. obec Hrejkovice
16. obec Chyšky
17. obec Jetětice
18. obec Jickovice
19. obec Kestřany
20. obec Kluky
21. obec Kostelec nad Vltavou
22. obec Kožlí
23. obec Králova Lhota
24. obec Křenovice
25. obec Křižanov
26. obec Kučeř
27. obec Květov
28. obec Lety
29. město Milevsko
30. obec Minice
31. město Mirotice
32. město Mirovice
33. obec Mišovice
34. obec Myslín
35. obec Nerezce
36. obec Nevězice
37. obec Okrouhlá
38. obec Olešná
39. obec Orlík nad Vltavou 
40. obec Osek
41. obec Oslov 
42. obec Ostrovec
44. město Písek
45. obec Podolí I
46. obec Probulov
47. město Protivín
48. obec Přeborov
49. obec Předotice
50. obec Přeštěnice
51. obec Putim
52. obec Rakovice
53. obec Ražice
54. obec Sepekov
55. obec Skály
56. obec Slabčice
57. obec Smetanova Lhota
58. obec Stehlovice
59. obec Tálín
60. obec Temešvár
61. obec Varvažov
62. obec Veselíčko
63. obec Vlastec
64. obec Vlksice
65. obec Vojníkov
66. obec Vráž
67. obec Vrcovice
68. obec Záhoří
69. obec Zbelítov
70. obec Zběšičky
71. obec Zhoř
72. obec Zvíkovské Podhradí
73. obec Žďár


Předmět:
1) Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
- rozvoje samosprávy obcí
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
- vztahu k orgánům st. správy a vyšších samosprávných celků

2) Další společné aktivity k následujícím účelům: 
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
- řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti
- rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
- společná péče o památky v regionu
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
- marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu
- společná příprava projektů pozemkových úprav
- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků
- společná příprava projektu rozvoje území
-podpora školství a vzdělávání, společný postup při řešení úkolů v oblasti školství a vzdělávání, vzdělávání fyzických a právnických osob, pořádání kurzů a školení

3) Spolupráce s regionální rozvojovou agenturou v Českých Budějovicích, odbory strategického a regionálního rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou.

4) Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování regionálních projektů.

Orgány svazku: 

valná hromada
rada regionu
revizní komise
 
Předseda svazku: 

Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem. Skládá se z 9 členů volených valnou hromadou na dobu 4 let.  Vykonává zaměstnavatelská práva, do jeho působnosti náleží mimo jiné – zřizuje k zabezpečení činnosti svazku kancelář. Podepisování za svazek a tím jej zavazovat, se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda rady regionu nebo její místopředseda a člen rady regionu.   Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.

Předseda:  

Ing. Petr Hladík, bytem Písek               od 13. 12. 2018 dosud
Ing. Miroslav Sládek, bytem Písek          od 28. 4. 2015 do 13. 12. 2018

1. místopředseda:

Ing. Ivan Radosta, Milevsko   od 28. 4. 2015 dosud
Bc. Zdeněk Herout, Milevsko   do 30. 11. 2009

JUDr. Josef Knot Písek do 28. 4. 2015Příloha – sbírka listin                                                                             

Dodatek č. 1 ke Stanovám ze dne 28. 11. 2019

Stanovy ze dne 20. 11. 2013

Dodatek ke smlouvě č. 2, č.3, č.4.

Změna stanov z 14. 2. 2008

Dodatek ke smlouvě o vytvoření svazku ze dne 28. 1. 2005

Smlouva o vytvoření svazku ze dne 4. 2. 2004