Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Strakonicka

Svazek obcí Strakonicka

 • Název: Svazek obcí Strakonicka
 • Spisová značka: OLVV-správ. 17023/2012/lusk
 • Pořadové číslo: 17/DSOST/2003
 • URL:
 • IČO: 70960402
 • Sídlo: Sousedovice 23, 38601 Strakonice
 • Vznik: 18.02.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Strakonice
 • Drachkov
 • Mutěnice
 • Sousedovice
 • Strunkovice nad Volyňkou
 • Přední Zborovice
 • Kraselov
 • Libětice
 • Radošovice

Předmět:

1) Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec, spolupráce při uskutečňování Programu obnovy venkova.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty.
3) Koordinace postupu při územním plánování.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku svazku obcí.
5) Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.
6) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
7) Svazek obcí je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, samostatně nebo společně s dalšími.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
valná hromada
kontrolor


Vedení popis:

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda. Osoby oprávněné podepisovat se za svazek obcí se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve svazku obcí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Krčal Miroslav 26.10.2010 Stále ve funkci Drachkov 21
Aktuální místopředseda Lovás Július 23.11.2010 Stále ve funkci Přední Zborovice
Předseda Kouba Ludvík Není známo 26.10.2010 Radošovice
Předseda Dubský Libor 18.02.1999 Není známo Sousedovice


Přílohy: