Text na řeč

Svazek obcí Strakonicka

Číslo
17
IČO
70960402

Svazek obcí Strakonicka


Spisová značka:  OLVV-správ. 17023/2012/lusk
Pořadové číslo:  17/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Strakonicka
IČO:   709 60 402
Sídlo:   Sousedovice 23, 386 01 Strakonice
Vznik:   18. 2. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. město Strakonice
2. obec Drachkov
3. obec Mutěnice
4. obec Sousedovice
5. obec Strunkovice nad Volyňkou
6. obec Přední Zborovice
7. obec Kraselov
8. obec Libětice
9. obec Radošovice

Předmět: 

1) Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec, spolupráce při uskutečňování Programu obnovy venkova.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty.
3) Koordinace postupu při územním plánování.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku svazku obcí.
5) Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.
6) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
7) Svazek obcí je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, samostatně nebo společně s dalšími.


Orgány svazku: 

valná hromada
rada svazku
předseda
místopředseda
kontrolor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda. Osoby oprávněné podepisovat se za svazek obcí se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve svazku obcí.

Předseda:  

Miroslav Krčal, bytem Drachkov 21  od 26. 10. 2010  dosud
Ludvík Kouba, bytem Radošovice   do 26. 10. 2010 
Mgr. Libor Dubský, bytem Sousedovice  od 18. 2. 1999

místopředseda

JUDr. Július Lovás, bytem Přední Zborovice od 23. 11. 2010  dosud

 

Příloha ? sbírka listin 

 Stanovy ze dne 6. 12. 2001

 Stanovy ze dne 14. 2. 1999

 Zakladatelská smlouva ze dne 14. 2. 1999