Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí středního Pootaví

Svazek obcí středního Pootaví

 • Název: Svazek obcí středního Pootaví
 • Spisová značka: OLVV-správ. 5194/2010lusk
 • Pořadové číslo: 16/DSOST/2003
 • URL: https://www.strednipootavi.cz/mrspootavi/default.asp
 • IČO: 70520097
 • Sídlo: Husovo náměstí 5, 38711 Katovice
 • Identifikátor DS: zbmmmjj
 • Vznik: 17.02.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Droužetice
 • Horní Poříčí
 • Chrášťovice
 • Katovice
 • Kalenice
 • Kladruby
 • Krejnice
 • Krty-Hradec
 • Mnichov
 • Dolní Novosedly
 • Pracejovice
 • Strakonice
 • Střelské Hoštice
 • Strašice
 • Štěchovice
 • Únice
 • Volenice
 • Zvotoky

Předmět:
 1. Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastenskou obec. 
 2. Zajišťování poradenských služeb a činností pověřence pro ochranu osobních údajů pro členské obce.
 3. Zajišťování udržitelného rozvoje regionu v územní působnosti svazku, spolupráce při uskutečňování POV, naplňování Programu rozvoj mikroregionu a Programu rozvoje venkova.
 4. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty.
 5. Koordinace postupu při územním a strategickém plánování.
 6. Uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a Svazku obcí.  Správa a zmnožení společného majetku Svazku obcí.
 7. Spolupráce s dalšími subjekty a to i zahraničními, propagace území.
 8. Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku obcí.

Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
valná hromada
revizor


Vedení popis:

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda a to každý samostatně. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je oprávněn udělit v případě potřeby plnou moc na jednání za Svazek další osobě a to dle povahy projednávané problematiky.


Vedení:
Funkce Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Petr Pešek 13.12.2022 Stále ve funkci Horní Poříčí 70
Aktuální místopředseda Ing. Bohumil Linhart 13.12.2022 Stále ve funkci Kladruby 33
Předseda Jiří Janus 29.12.2010 12.12.2022 Novosedly 27, Volenice
Předseda Ing. Mgr. Jiřina Karasová 17.02.1999 29.12.2010 Na břehu 347, Katovice
Místopředseda Miroslav Kolářík 29.12.2010 10.12.2018 Katovice
Místopředseda Petr Janoch 17.02.1999 29.12.2010 Střelské Hoštice 164


Přílohy: