Text na řeč

Svazek obcí středního Pootaví

Číslo
16
IČO
70520097

Svazek obcí Blatenska


Spisová značka:  OLVV-správ. 29304/2004/lusk
Pořadové číslo:  15/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Blatenska
IČO:   685 38 189
Sídlo:   J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
Vznik:   18. 8. 1998
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. Město Blatná
2. obec Bělčice
3. obec Bezdědovice
4. obec Bratronice
5. obec Březí
6. obec Buzice
7. obec Čečelovice
8. obec Doubravice
9. obec Hajany
10. obec Hlupín
11. obec Hornosín
12. obec Chlum
13. obec Chobot
14. obec Kadov
15. obec Kocelovice
16. obec Lažánky
17. obec Lažany
18. obec Lnáře
19. obec Lom
20. obec Mačkov
21. obec Mečichov
22. obec Myštice
23. obec Předmíř 
24. obec Radomyšl
25. obec Sedlice
26. obec Škvořetice
27. obec Tchořovice
28. obec Velká Turná
29. obec Záboří

Předmět: 

1. Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem každou účastnickou obec.
2. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4. Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku obcí jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí.
5. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku.
6. Svazek je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7. Řízení a koordinace sociálního a ekonomického rozvoje celého regionu Blatenska včetně hospodářské činnosti.

Orgány svazku

valná hromada
rada svazku 
předseda a místopředseda
kontrolor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda nebo oba společně. Předseda a místopředseda se na písemných úkonech podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy jedná jménem svazku jiný člen Rady, pověřený Radou.

Předseda:  

Dana Vohryzková, bytem Hajany 67  od 4. 3. 2015 dosud
Vladimíra Tomanová, bytem Kadov 9  od 21. 2. 2007 do 4. 3. 2015     
Místopředseda Bc. Kateřina Malečková, bytem Blatná  od 4. 3. 2015 dosud
Mgr. Bohuslav Navrátil, bytem Blatná  od 12. 2. 2013 do 4. 3. 2015
Josef Hospergr, bytem Blatná   21. 2. 2007 do 12. 2. 2013


http://www.blatensko.cz/mas/

Příloha ? sbírka listin 

 Stanovy ze dne 2. 12. 2009

 Stanovy ze dne 26. 10. 2001

 Změna stanov ze dne 19. 1. 2000

 Stanovy ze dne 6. 8. 1998

 Zakladatelská smlouva ze dne 6. 8. 1998