Text na řeč

Svazek obcí šumavského Podlesí

Číslo
9
IČO
70659192

Svazek obcí šumavského Podlesí

Spisová značka:  OLVV-správ. 1298/2003/lusk
Pořadové číslo:  9/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí šumavského Podlesí
IČO:   706 59 192
Sídlo:   Čestice 1, 387 19 Čestice
Vznik:   23. 5. 2002
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Čestice
 2. obec Drážov
 3. obec Dřešín
 4. obec Hoslovice
 5. obec Němčice
 6. obec Němětice
 7. obec Nihošovice
 8. obec Nišovice
 9. obec Nová Ves
 10. obec Přechovice
 11. obec Úlehle
 12. obec Vacovice
 13. město Volyně
 14. obec Zahorčice

Předmět: 
1) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obč. iniciativami apod.
3) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak sdružení jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkov. rázu obcí.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry sdružení.
6) Sdružení je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Orgány svazku: výbor svazku
 předseda
 místopředseda
 dozorčí rada
 
Předseda svazku: Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními orgány svazku.  Předseda je jeho výkonným orgánem. Řídí činnost svazku, zajišťuje realizaci rozhodnutí výboru svazku a jedná jménem svazku navenek. Jménem svazku jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda, každý z nich jedná a podepisuje samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předseda:  

Petr Kápl, bytem Horní Záhoří 90, 398 43 Písek  od 1. 6. 2015 dosud
František Valvoda, bytem Podolí I. 9 398 43 Písek do 1. 6. 2015


Místopředseda: 

Jaroslav Bouška bytem Slabčice    dosud
František Blažek, Zvíkovské Podhradí   
František Valvoda, bytem Podolí I. 9 398 43 Písek 

 

www.sumavskepodlesi.cz

 

 Příloha ? sbírka listin

 

 Stanovy ze dne 20. 5. 2002

 Zakladatelská smlouva ze dne 20. 5. 2002