Text na řeč

Svazek obcí – TDO Lužnice - v likvidaci

Číslo
22
IČO
46630325

Svazek obcí – TDO Lužnice - v likvidaci


Spisová značka:  OLVV-správ. 1360/2003/lusk
Pořadové číslo:  22/DSOTA/2003
Název:   Svazek obcí – TDO Lužnice - v likvidaci
IČO:   466 30 325
Sídlo:   Želeč 26, 391 74 Želeč u Tábora
Vznik:   13. 1. 1993
Zánik:   31. 12. 2018
Den zrušení:   31. 12. 2018
Právní důvod zrušení:   ukončení činnosti likvidací


Členové:  

1. obec Bečice
2. obec Borkovice
3. obec Březnice
4. obec Čenkov u Bechyně
5. obec Dráchov
6. obec Dražičky
7. obec Hlavatce
8. obec Hodětín
9. obec Hodonice
10. obec Klenovice
11. obec Komárov
12 obec Lom
13. obec Malšice
14. obec Mažice
15. obec Skalice
16. obec Skrýchov u Malšic
17. obec Slapy
18. obec Sudoměřice u Bechyně
19. obec Sviny
20. obec Ústrašice
21. obec Vlastiboř
22. obec Zálší
23. obec Záhoří
24. obec Želeč
25. obec Žíšov

Předmět: 

Předmětem činnosti je spojit síly a prostředky členských obcí k dodržování zákonů dotýkajících se ochrany životního prostředí, zejména v oblasti nakládání s odpady, a to za účelem jejich minimalizace, třídění, sběru, odstraňování a osvěty při nakládání s odpady v daném regionu.

Orgány svazku: 

valná hromada
rada
předseda
revizní a inventarizační komise
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku a jeho výkonným orgánem. Řídí činnost svazku, zajišťuje realizaci rozhodnutí valné hromady a rady svazku a jedná jménem svazku navenek. Úkony, které vyžadují schválení ze strany valné hromady nebo rady svazku, může předseda provést jen po jejich předchozím schválení ze strany valné hromady nebo rady svazku, jinak jsou tyto právní úkony neplatné. Jménem svazku jedná a podepisuje předseda. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis.

Likvidátor:  Ing. František Novák, bytem Berlínská 2752, Tábor od 25. 10. 2018 do 31. 12. 2018

Předseda:  Stanislav Houdek, bytem Sudoměřice u Bechyně 8, Tábor   do 25. 10. 2018
Jiří Blažek, bytem Želeč 26    od 13. 1. 1993 

Ředitel: Ing. František Novák, bytem Berlínská 2752, Tábor od 13. 1. 1993 dosud


Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 5. 9. 2005

Stanovy ze dne 12. 12. 2001

Stanovy ze dne 5. 5. 1992

Zakladatelská smlouva ze dne 5. 5. 1992