Text na řeč

Svazek obcí Vitorazsko

Číslo
47
IČO
71168630

Svazek obcí Vitorazsko

Spisová značka:  OLVV-správ. 4293/2010/lusk
Pořadové číslo:  47/DSOJH/2003
Název:   Vitorazsko
IČO:   711 68 630
Sídlo:   T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Vznik:   5. 5. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Město Suchdol nad Lužnicí
2. Město České Velenice
3. Obec Rapšach
4. Obec Dvory nad Lužnicí
5. Obec Nová Ves nad Lužnicí
6. Obec Halámky
7. Obec Hranice


Předmět:  
1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
4) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
5) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
6) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
7) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
8) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
9) Propagace Svazku a jeho zájmového území

Orgány svazku: 

shromáždění starostů, 
předseda svazku, 
místopředseda svazku, 
revizní skupina.
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními, shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem. Jedná jménem svazku s třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek.

Předseda:  

JUDr. Lenka Cvrčková, bytem Malý London 239, Rapšach od 29. 11. 2018 dosud

Jan Kronika, bytem Hrdlořezy 67, 378 06 Suchdol nad Luž. od 4. 12. 2008 do 29. 11. 19
Ing. Jaromír Slíva, bytem Podlesí 618, 378 10 Č. Velenice od 5. 5. 2003 do 4. 12. 08
  

  

Příloha – sbírka listin                                                                      

Stanovy ze dne 23. 4. 2003

Zakladatelská smlouva 23. 4. 2003