Text na řeč

Tři králové vyjdou koledovat na jihu Čech už podvacáté

Od 1. do 14. ledna opět vyjdou do ulic koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že se stará lidová tradice promění v největší charitativní sbírku v Česku. Cílem sbírky je nejen vykoledovat prostředky, které pomohou lidem v náročné životní situaci, ale také šířit radost a požehnání.

Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku. Poprvé sbírka proběhla v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, iniciátorem sbírky byl arcibiskup Jan Graubner. Tehdy vyrazili do obcí a měst první dobrovolníci v oblecích králů a na základě motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“ koledovali pro potřebné. V celostátním měřítku se začalo koledovat od roku 2001. Oblíbenost i výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně stoupá.

Podle Charity Česká republika bude během jubilejního dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky koledovat po celé republice na 24 tisíc skupinek. V českobudějovické diecézi (tj. celé území Jihočeského kraje, bývalý okres Pelhřimov, Sušice, Horažďovice, Rožmitál pod Třemšínem aj.) se do měst a obcí vypraví více než 1 400 skupinek čítajících přes 5 tisíc koledujících. Do sbírky se zde zapojuje padesátka koledujících subjektů (profesionální či dobrovolné Charity, farnosti aj.). Hlavní koordinaci spolupracujícím subjektům na tomto území zajišťuje Diecézní charita Č. Budějovice. Tříkrálová sbírka je povolena pro celou republiku Magistrátem hlavního města Praha v době od 1. do 14. ledna. 

Sbírka pomáhá i vychovává
Skupiny koledníků tvoří nejčastěji děti a jejich dospělý doprovod. Někteří dospělí přitom sami začínali koledovat v dětských pláštích a dnes už do nich oblékají své vlastní potomky. V průběhu dvaceti let zažívali mrazivé počasí, nezájem i odmítání a mnohokrát museli překonat sami sebe. Přesto se na koledu vydali další rok znovu – nad osobním nepohodlím totiž vítězí princip solidarity. A právě ta je hlavním posláním sbírky, která přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, často mezi generacemi. Každá koruna vhozená do charitní kasičky putuje na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokážou. 

Nesmíme zapomínat na duchovní význam této sbírky. Tříkráloví koledníci přinášejí požehnání do našich domovů, píšou zkratku K + M + B + rok (tj. Christus mansionem benedicat = Kristus ať žehná tomuto domu po celý nadcházející rok) a přinášejí lidem radost. Hlavním momentem sbírky je láska dárce, který se rozhodne pro potřebné něco udělat, ale také spojení lidí, sousedů, spolků a organizací“, poznamenává ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Miliony, které pomáhají
Dárci za dvě dekády celostátního konání sbírky přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující těžko uvěřitelnou 1 361 556 918 Kč. Např. v celé českobudějovické diecézi se v rámci prvního ročníku sbírky roce 2001 vybralo 1 428 219 Kč, v roce 2019 to bylo už 7 499 909 Kč. Za dvacet let se na jihu Čech vykoledovalo dohromady skoro 70 milionů korun. Sbírka napomáhá rozvoji charitních služeb a jejich prostřednictvím i tisícům klientů. Takzvané záměry – tedy plány, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně předem. Na jihu Čech je jich schváleno zhruba 100. Pravidelně díky tříkrálovým přispěvatelům Charita obměňuje například vozy pro pečovatelky a ošetřovatelky, které za klienty najedou ročně v terénu statisíce kilometrů. Z výtěžku 20. Tříkrálové sbírky by nový automobil ráda zafinancovala Charita v Milevsku, Strakonicích či Jindřichově Hradci. Dále dárci podpoří například provoz azylového Domu sv. Petra pro muže v Záblatí a Domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích nebo Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku, jedno z nejdéle fungujících zařízení svého typu v Jihočeském kraji. Finanční pomoc bude směřována na vybavení a provoz charitních zdravotních a sociálních služeb Městské charity Č. Budějovice, Charita v Písku peníze použije na fungování střediska pomoci a koordinaci dobrovolníků, v Týně nad Vltavou na zajištění volnočasových aktivit pro seniory, strakonická Charita využije výnos sbírky na rekonstrukci kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Sbírka přispěje také konkrétním potřebným rodinám a pomůže zajistit intenzivní rehabilitace pro několik dětí s dětskou mozkovou obrnou.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem vymezených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty (např. v roce 2019 mohla Diecézní charita Č. Budějovice rozdělit 150 tisíc Kč mezi občany Lenory žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly zasaženy výbuchem a následnou likvidací škod), 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.

Slavnostní zahájení a doprovodné akce
V pondělí 6. ledna v 15 hodin se koledníci v čele s Třemi králi na koních vydají průvodem od katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích kolem náměstí Přemysla Otakara II., poté jim v katedrále požehná diecézní biskup Vlastimil Kročil a vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Da Capo. 2. ledna v 15 hodin vychází tříkrálový průvod s koňmi od kostela sv. Jiljí k betlému na Masarykově náměstí v Třeboni, v Jindřichově Hradci zahajují sbírku 2. ledna od 18 hodin v kapli sv. Máří Magdaleny, zazní zde Rybova Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru Smetana, 8. ledna v 19 hodin se koná Tříkrálový koncert v kostele sv. Markéty ve Strakonicích, nebo 10. ledna od 19 hodin Charita v Jindřichově Hradci připravuje v KD Střelnice Tříkrálový rodinný ples.  Více o chystaných akcích na www.dchcb.cz/trikralova-sbirka/akce-tks/. V neděli 5. ledna od 18 hodin bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 tradiční Tříkrálový koncert.

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777, bankovním převodem i kartou on-line
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90

Tříkrálová sbírka nejúspěšnější sbírkou v České republice. Počátkem ledna děti převlečené za biblické tři krále lidem v ulicích oznamují, že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný nový rok a předávají drobné dárky – kalendáře a balené cukry a píší na dveře požehnání. Při tom sbírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z těchto peněz jsou každoročně podpořeny stovky záměrů – drobných projektů pro lidi v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky každoročně stoupá. V lednu 2019 překročil 120 milionů Kč.    

Více o sbírce na www.trikralovasbirka.cz