Text na řeč

U Podolska na Orlíku trvá zákaz koupání, zhoršila se i voda u Radavy, Staňkovský rybník má aktuální trojku, stejně jako celé Lipno

V pondělí odebírali hygienici vzorky pro kontrolních odběry koupacích povrchových vod v lokalitách, na kterých byla dle posledního rozboru vzorků koupací povrchové vody zjištěna zhoršená kvalita vody, voda nevhodná ke koupání a voda, kde byl vydán zákaz koupání. Dnes obdrželi výsledky laboratorních testů. 

V lokalitě vodní nádrž Orlík u ATC Radava (hodnocení stupeň 4 na pětistupňové škále) je dle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. 

V lokalitě vodní nádrže Orlík v blízkosti veřejného tábořiště Podolsko je voda stále nebezpečná ke koupání. Dle aktuálního rozboru, který jsme dnes obdrželi, voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Byly zde významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížena průhlednost. Při vodní rekreaci a koupání zde hrozí akutní poškození zdraví. Třicátého července jsme zde vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání a ten stále platí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. 

V lokalitě Staňkovský rybník (hodnocení stupeň 3) je dle aktuálního rozboru zhoršená jakost vody, je překročena hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a je snížená průhlednost. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda dle platné metodiky souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

V lokalitě vodní nádrže Lipno u Horní Plané je dle aktuálního rozboru zhoršená jakost vody, kterou dle platné metodiky hodnotíme stupněm 3. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ a chlorofyl-a,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální KHS Jihočeského kraje Jitka Pillerová. V lokalitě vodní nádrže Lipno u Černé v Pošumaví je voda hodnocena stupněm 3. Je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a je snížená průhlednost. V lokalitě VN Lipno u pláže v Lipně nad Vltavou dostala voda rovněž trojku.  Je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a je snížená průhlednost. 

Další odběry vzorků koupacích vod na všech sledovaných lokalitách budou v pondělí 17. července.
        
Pokračují i kontroly sezónních koupališť. Zatím nebyly zjištěny závady v kvalitě vody ani provozní hygieně. I nadále platí, že KHS nezaznamenala žádnou stížnost obyvatel na kvalitu vody v umělých koupalištích. Informace dostupné v IS PIVO nevykazují výkyvy v kvalitě vody.

Štítky