Text na řeč

U Podolska na Orlíku trvá zákaz koupání, zhoršuje se i voda na Lipně u Horní Plané

V pondělí odebírali hygienici vzorky pro kontrolní odběry koupacích povrchových vod ve všech sledovaných jihočeských lokalitách. Z výsledků vyplývá, že se kvalita vody ke koupání v některých sledovaných koupacích oblastech poněkud zhoršuje. Trvá zákaz koupání na Orlíku u Podolska, zhoršila se i kvalita vody na Lipně u Horní Plané.  

 V lokalitě vodní nádrž Orlík u autokempu Radava (hodnocení stupeň 3) je zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Ve druhé sledované lokalitě na Orlíku u veřejného tábořiště Podolsko je voda i nadále nebezpečná ke koupání a opakovaně ji hodnotíme stupněm pět. Dle aktuálního rozboru tady voda neodpovídá hygienickým požadavkům, byly zde překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice, výrazně nadlimitní je tu chlorofyl-a, na hladině se vytváří vodní květ a při vodní rekreaci tu hrozí akutní poškození zdraví. Třicátého července jsme tu vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání a tento zákaz stále platí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.  

V lokalitě Rybník Hejtman na Jindřichohradecku (hodnocení stupeň 2) je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a je zhoršená jakost vody.

V lokalitě Staňkovský rybník (hodnocení stupeň 4) je dle aktuálního rozboru zhoršená jakost vody, je překročena hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

V lokalitě VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví (hodnocení stupeň 3) je zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.  U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání proto hygienici doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a.

„V další sledované lokalitě na Lipně u pláže v Horní Plané hodnotíme aktuální jakost vody stupněm čtyři. Voda je nevhodná ke koupání, byl zde zjištěn zvýšený výskyt indikátoru fekálního znečištění a dále jsou zde překročeny i hodnoty ukazatelů sinice a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální KHS Jitka Pillerová.

V lokalitě VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou (hodnocení stupeň 3) je zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.  U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a.

V pondělí budou provedeny odběry vzorků v koupacích oblastech, kde z výsledku rozborů vzorků z 32. týdne vyplynulo, že koupací povrchová voda má zhoršenou jakost, není vhodná ke koupání nebo je nebezpečná ke koupání, teda v lokalitách vodní nádrž Orlík – ATC Radava, VN Orlík – veřejné tábořiště Podolsko, Staňkovský rybník, VN Lipno - pláž Černá v Pošumaví, VN Lipno - pláž Lipno nad Vltavou a Lipno - pláž Horní Planá. Informace o výsledcích jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách KHS Jihočeského kraje. KHS pokračuje i v kontrolách sezónních koupališť. Zatím zde nebyly zjištěny závady v kvalitě vody ani provozní hygieně. KHS zatím nezaznamenala žádnou stížnost ani na kvalitu vody v umělých koupalištích. 

Štítky