Text na řeč

V pátek zasedal kvůli koronaviru Krizový štáb Jihočeského kraje

V pátek 13. března zasedal Krizový štáb Jihočeského kraje. Hejtmanka v následné tiskové konferenci upozornila, že se situace každým okamžikem mění a je nutno na tyto změny pružně reagovat. Krajskou prioritou je udrženi chodu našich nemocnic a zdravotnické záchranné služby. Jakmile budou k dispozici ochranné prostředky, bude kraj prostřednictvím profesionálních hasičů distribuovat z centrálního skladu v Plané u Českých Budějovic poskytovatelům prioritních zdravotních a pobytových sociálních služeb ochranné prostředky, které byly pro Jihočeský kraj státem přiděleny. „V našich zdravotnických zařízeních máme pro běžný provoz zatím dostatečnou zásobu na dva měsíce provozu a nemocnice jsou mezi sebou solidární,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská, která uložila krizovému štábu kraje, aby hledal další možnosti, jak sehnat dostatečné množství roušek a respirátorů typu FFP2. Hejtmanka dále informovala, že bude kraj písemnou formou upozorňovat na nutnost bezpečnostních opatření také firmy, jejichž zaměstnanci často cestují do zahraničí, aby je při návratu podrobili bezpečnostním opatřením, kvůli snížení ohrožení ostatních pracovníků.

Hejtmanka dále zdůraznila, že je nezbytné zajistit hlídání dětí klíčovým pracovníkům krizové infrastruktury. Tedy především zdravotníkům, hasičům a policii, ale i ostatním subjektům, které se podílejí na řešení krizové situace. Kraj v současné době zjišťuje, hlídání kolika dětí bude potřeba zajistit. Kraj má pro tyto účely předurčena školská zařízení pro předškolní i školou povinné děti ve všech 17 obcích s rozšířenou působností. „Pro naše seniory zároveň zřizujeme speciální telefonní linku, aby informovala nejvíce ohrožené lidi, co a jak dělat, aby se ochránili před nákazou, případně budeme hledat cestu společně s obcemi, jak jim zajistit zásobování," dodala hejtmanka a poděkovala jihočeské Krajské hygienické stanici za včasné posílání rizikových případů do karantény. 

Zdravotnická záchranná služba JčK v rámci jednání krizového štábu informovala, že od pondělního rána (9.3.2020) posílila provoz o jedno sanitní vozidlo, které jezdí odebírat biologické vzorky pro testování na nákazu koronavirem přímo v domácnostech pacientů. Jeho posádku tvoří lékař a zdravotnický záchranář a je vysílána zdravotnickým operačním střediskem na základě podnětu Krajské hygienické stanice JčK (KHS). Hlavním cílem tohoto opatření je minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami.

Ve spolupráci s KHS a infekčním oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. jje záchranka připravena od 16.3.2020 posílit provoz ještě o jedno vozidlo k provádění odběru biologických vzorků v terénu.

Na jednání štábu byli přítomni také policisté. Ti zajišťují nad rámec běžného výkonu služby znovuzavedení kontrol na uzavřené části státních hranic, provoz je podle nařízení vlády pro nouzový stav, umožněn na hraničních přechodech Strážný, Dolní Dvořiště, České Velenice a v denním režimu (05:00-23:00) Nová Bystřice. Na hraničních přechodech spolupracují policisté s celníky, hasiči i vojáky. Situace se mění a občané by měli sledovat webové stránky Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Jsou zde informace i pro občany, kteří dojíždějí za prací do zahraničí. 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje pak zajišťuje ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou provoz na kontrolních stanovištích na vybraných hraničních přechodech. Hasiči vybaveni ochrannými pomůckami namátkově měří teplotu lidem, kteří překračují hranice do naší země. Dále poskytuje týlové zabezpečení pro všechny zasahující složky. Hasiči se na přechodech ve 12hodinových směnách vždy po dvou příslušnících.

 

Štítky