Text na řeč

V rámci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi požádal kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí o finanční podporu 700 tisíc korun

Celkem 700 tisíc korun. Taková je částka, kterou chce kraj podpořit stravování žáků v mateřských školách v rámci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji ve školním roce 2021 až 2022. Finance chce získat od Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhodnutí rady kraje potvrdil náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo prvního března v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci výzvu s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII. Termín a čas, do kdy se o peníze mohou kraje ucházet, je pátek 30. dubna do 12 hodin,“ upřesnil Klíma s tím, že Jihočeský kraj se již do tohoto programu zapojil.

Podle náměstka hejtmana pro školství je v rámci tohoto programu poskytováno stravné zdarma dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 7 let navštěvujících mateřskou školu, které se nacházejí v rozhodném období ve hmotné nouzi. „V mateřských školách je pak hrazeno stravné za celý den, tedy přesnídávka, oběd a svačina“, uzavřel Klíma.