Text na řeč

Včelaře čeká těžký rok. Jihočeský kraj je proto podpoří částkou přesahující milion a půl

Med bude dražší. Včelstva nejen v jižních Čechách, ale i v celé republice minulý rok decimovali roztoči. Někteří včelaři přišli téměř o všechno. Úbytek včelstev zvedá jejich ceny až o polovinu. To je také důvod, proč zastupitelstvo podpoří jihočeské včelaře částkou 1 689 232 Kč.

Včelaři mají problémy už od minulého podzimu, přičemž zimu nepřežila zhruba pětina včelstev. To vše zvedá konečnou cenu medu na trhu a je to také důvod, proč se Jihočeský kraj rozhodl včelaře podpořit,“ řekl po zasedání zastupitelstva náměstek Pavel Hroch a dodal, že částka bude rozdělena mezi 95 včelařů, kteří doručili žádosti se všemi náležitostmi. 

Cílem programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev. Specifickým cílem je pak podpora začínajících včelařů: kraj jim poskytne finance na nákup nových kompletně vybavených úlů včetně živého materiálu (včelstev a oddělků). „Doufám, že tyto peníze včelařům pomohou a že letošní rok pro ně bude příznivý. Bez nemocí a následných úhynů včelstev. Těším se na kvalitní jihočeský med,“ uzavřel Hroch.

V Jihočeském kraji je evidováno 5998 řádných včelařů. Neorganizovaných je 263. Včelaři nehlásí podle pokynů na Státní veterinární správu ztráty nad 25 % a proto neexistuje zcela přesná evidence ztrát na včelstvech, kterých je v kraji celkem 60125. Nicméně podle výpovědí českobudějovických včelařů se úhyny mohou pohybovat v rozmezí 20 % až 80 %.