Text na řeč

Ve Strakonicích dnes zahájilo provoz odběrové místo ke zjišťování koronavirové infekce, následovat budou další 

Ode dneška je v sousedství Nemocnice Strakonice, a. s., zřízeno odběrové místo pro vyšetření osob ke zjištění případné koronavirové infekce. Jde o osoby, které k tomuto odběru doporučí pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.  

Na zřízení odběrových míst u nemocnic jsme pracovali s týmem paní hejtmanky Ivany Stráské od neděle.  Je výbornou zprávou nejen pro Strakonické, že se podařilo v krátké době ve spolupráci s vedením Nemocnice Strakonice zrealizovat první takové externí pracoviště právě ve Strakonicích. Další odběrová místa budou zprovozněna i u dalších nemocnic. Chtěla bych požádat občany, aby dbali doporučení našich pracovníků. Připravili jsme v této souvislosti ve spolupráci s Jihočeským krajem leták, který přesně popisuje jednotlivé kroky, jimiž by se měli dotčení občané řídit,“ říká ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.    

Hygienici zahájili ve Strakonicích potřebné kroky již v neděli a do včerejška vytipovali na tři sta osob, které přišly do kontaktu s nemocnými zdravotníky na strakonické poliklinice a s těmito osobami nyní spolupracují. 

Ve Strakonicích dobře funguje, vzhledem k velkému počtu dotčených osob, systém objednávání na vyšetření. Je nezbytné, aby osoby, které budou vyšetřeny, zůstaly před i po vyšetření až do sdělení výsledků doma a pokud možno se izolovaly od ostatních osob včetně rodinných příslušníků. Měly by si ústa chránit ústenkou, důkladně a často si mýt ruce především po použití kapesníku, nesahat si zbytečně do očí a úst a často větrat. Sledujte, prosím, svůj zdravotní stav a měřte si pravidelně teplotu. V případě zdravotních komplikací kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu,“ vyzývá ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.      
 

Štítky