Text na řeč

Věnec

Číslo
46
IČO
71166131

Věnec


Spisová značka:  OLVV-správ. 2908/2003/lusk
Pořadové číslo:  46/DSOPT/2003
Název:   Věnec
IČO:   711 66 131
Sídlo:   Čkyně 2, 384 81 Čkyně
Vznik:   23. 4. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Čkyně
2. obec Bohumilice
3. obec Bošice
4. obec Lčovice
5. obec Svatá Maří 
6. obec Zálezly
  
Předmět:

1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany
4) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
5) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
6) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
7) Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku
8) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st. správy, obchodními partnery, kontr. orgány apod.)
9) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
10) Propagace Svazku a jeho zájmového území

Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku 
2 místopředsedové svazku 
administrativní pracovník
revizní skupina
 
Předseda svazku: 

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Ing. Stanislav Chval bytem Čkyně 208, 384 81 Čkyně  od 23. 4. 2003 dosud
 

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 17. 4. 2003

Zakladatelská smlouva svazku obcí ze dne 17. 4. 2003