Text na řeč

Věstník

Ročník: 20
Částka Rozesláno dne Název
Částka 5 14.09.2020 nařízení kraje číslo: 2 ze dne: 20.08.2020 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Částka 4 26.06.2020 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 19.03.2020 - Sdělení Jihočeského kraje o opravě tiskové chyby v Nařízení JK č. 1/2020 ze dne 19. 3. 2020
Částka 3 07.05.2020 jiný dokument číslo: 1 ze dne: 07.05.2020 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020
Částka 2 10.04.2020 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 19.03.2020 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
Částka 1 09.03.2020 46 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Ročník: 19
Částka Rozesláno dne Název
Částka 3 14.10.2019 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 03.10.2019 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Částka 2 04.10.2019 51 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 1 01.03.2019 24 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Ročník: 18
Částka Rozesláno dne Název
Částka 3 19.10.2018 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 04.10.2018 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Částka 2 31.08.2018 18 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 1 20.04.2018 23 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Ročník: 17
Částka Rozesláno dne Název
Částka 5 20.11.2017 11 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 4 31.08.2017 nařízení kraje číslo: 3 ze dne: 17.08.2017 - Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje
Částka 3 31.08.2017 nařízení kraje číslo: 2 ze dne: 17.08.2017 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Částka 2 31.03.2017 26 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 1 31.03.2017 nařízení kraje číslo: 1 ze dne: 09.03.2017 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
Ročník: 16
Částka Rozesláno dne Název
Částka 12 30.12.2016 43 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 11 31.08.2016 nařízení kraje číslo: 5 ze dne: 18.08.2016 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
Částka 10 31.08.2016 33 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 9 31.08.2016 42 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 8 29.07.2016 nařízení kraje číslo: 4 ze dne: 21.07.2016 - Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK
Částka 7 17.06.2016 57 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 6 17.06.2016 nařízení kraje číslo: 3 ze dne: 26.05.2016 - Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Částka 5 25.05.2016 jiný dokument číslo: 1 ze dne: 25.05.2016 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev 7. a 8. října 2016
Částka 4 06.05.2016 30 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 3 06.05.2016 nařízení kraje číslo: 2 ze dne: 21.04.2016 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Částka 2 29.02.2016 obecně závazná vyhláška číslo: 1 ze dne: 25.02.2016 - OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje
Částka 1 05.02.2016 53 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Ročník: 15
Částka Rozesláno dne Název
Částka 10 29.10.2015 11 veřejnoprávních smluv mezi obcemi
Částka 9 25.09.2015 nařízení kraje číslo: 5 ze dne: 27.08.2015 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO