Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 2\10
Datum schválení: 07.09.2010
Platnost od: 07.10.2010
Účinnost od: 22.10.2010
Publikováno 07.10.2010 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 10