Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž
nařízení kraje
Číslo: 21\11
Datum schválení: 19.07.2011
Platnost od: 01.08.2011
Účinnost od: 16.08.2011
Publikováno 01.08.2011 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 11