Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 2\12
Datum schválení: 11.09.2012
Platnost od: 12.10.2012
Účinnost od: 27.10.2012
Publikováno 12.10.2012 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 12