Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Horní Malše
nařízení kraje
Číslo: 1\14
Datum schválení: 19.12.2013
Platnost od: 15.01.2014
Účinnost od: 30.01.2014
Publikováno 15.01.2014 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 14