Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\15
Datum schválení: 05.02.2015
Platnost od: 13.03.2015
Účinnost od: 28.03.2015
Publikováno 13.03.2015 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 15